Emne

Høflighed

I 2009 gav Kirken følgende kommentar til »The Mormon Ethic of Civility« (Sidste dages hellige høflighedsetik, se www.mormonnewsroom.org).

Se også: Religious Values in the Public Square (Religiøse værdier i det offentlige rum)

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.