Emne

Genoprettelsen

Genoprettelsen af Jesu Kristi kirke i fordums dage og gengivelsen af evangeliet i de sidste dage, som åbenbaret af Gud gennem Joseph Smith og de profeter, der efterfulgte ham som Kirkens præsidenter. Begrebet »gengivne evangelium« bruges til at fremhæve dets gengivelse fra Det Nye Testamentes tid.

Se også Joseph Smith og genoprettelsen

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.