Emne

Granite Mountain Records Vault

Verdens største samling af slægtshistoriske optegnelser opbevares i en sikker granithvælving i bjergene i nærheden af Salt Lake City i Utah. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige byggede Granite Mountain Records Vault i 1965 for at kunne bevare og beskytte Kirkens vigtige optegnelser, heriblandt dens omfattende samling af slægtshistorie på mikrofilm.

Af sikkerhedsmæssige årsager er Granite Mountain Records Vault ikke åbent for offentligheden, men klik her for at se en bagom Granite Mountain Records Vault videotour.

Hvælvingen beskytter mere end 3,5 milliarder billeder på mikrofilm, mikrofiche og digitale medier. På nuværende tidspunkt er Kirken i gang med at digitalisere mikrofilmene, så de digitale optegnelser bliver tilgængelige på hjemmesiden FamilySearch.org. For at lære mere om denne proces, se med på denne video.

Billederne i Granite Mountain Records Vault er blevet samlet gennem aftaler med arkiver, biblioteker og kirker fra over 100 lande. Kopier af disse optegnelser gives uden beregning til arkiverne for optegnelser, og i visse tilfælde gives der ekstra kopier for at erstatte optegnelser, der kan være blevet mistet under en naturkatastrofe eller brand. Klik her for at se historien om, hvordan Kirken kunne erstatte Stillehavsøen Niues værdifulde genealogiske optegnelser efter en altødelæggende cyklon.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.