Emne

Forskning i stamceller fra fostre

Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har ikke taget stilling med hensyn til brugen af stamceller fra fostre i forbindelse med forskning. Den manglende stillingtagen bør hverken tolkes som støtte eller modstand til nogen anden udtalelse fremført af kirkemedlemmer, uanset om de er for eller imod forskning i stamceller fra fostre.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.