Emne

Flerkoneri

Polygame grupper og personer i og omkring Utah skaber ofte forvirring ved en overfladisk betragtning og for besøgende nyhedsmedier. Polygamister og polygame organisationer i områder i det vestlige USA og Canada har overhovedet ingen tilknytning til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, på trods af at ordet »mormon« – der generelt anvendes som et øgenavn for sidste dages hellige – ofte misvisende anvendes om dem.

Præsident Gordon B. Hinckley udtalte følgende om flerkoneri ved Kirkens oktoberkonference i 1998: »Jeg ønsker kategorisk at fastslå, at denne kirke ikke har noget som helst at gøre med dem, som praktisere flerkoneri. De er ikke medlemmer af denne kirke. De fleste af dem har aldrig været medlemmer. De bryder landets love. De ved, at de bryder loven. De risikerer lovens straf. Kirken har naturligvis ingen jurisdiktion i denne sag.

Hvis nogle af vore medlemmer afsløres i at praktisere flerkoneri, bliver de udelukket, hvilket er den mest alvorlige straf, Kirken kan pålægge. Ikke alene er de involverede i direkte modstrid med landets love, de er også i modstrid med denne kirkes love. Vi er forpligtet af en af vore trosartikler. Den lyder: ›Vi tror, at vi må indordne os under konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner med hensyn til at adlyde, ære og holde loven‹ (TA 1:12).«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.