Nyhed

Et tjenestens år: Kirken reagerede på 100 katastrofer i 2012

Hvert år yder Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige nødhjælp til mennesker over hele verden, som er berørte af naturkatastrofer, krig og hungersnød. Kun få timer efter, at katastroferne rammer, arbejder Kirken med embedsmænd fra lokale regeringer for at afgøre, hvilke forsyninger og hvilken mad er nødvendig. Ofrene for katastroferne hjælpes uanset nationalitet eller religion.

I løbet af 2012 reagerede Kirken på 104 katastrofer i 52 lande. Den gav samlet 45,4 millioner kroner i katastrofehjælp. Kirken organiserede tusinder af frivillige medlemmer for at hjælpe dem, som blev berørt af disse katastrofer. Over 1,1 millioner arbejdstimer blev ydet af frivillige. Naturkatastrofer over hele verden gav rige muligheder for at yde tjeneste. Vi så i alt 260 naturkatastrofer i fortsættelse af tendensen over de sidste år. Disse berørte 106 millioner mennesker, hvoraf et samlet antal på 7.838 mennesker døde.

»Som medlemmer af Kirken følger vi Jesus Kristus og hans eksempel ved at hjælpe alle, der har brug for det,« sagde Steve Peterson, leder af Kirkens velfærdstjeneste, der omfatter humanitærhjælp og katastrofehjælp.

Den dyreste katastrofe var orkanen Sandy, der forårsagede skader på op mod 283,8 milliarder kroner. Efter orkanen Sandy var de dyreste katastrofer oversvømmelser i Beijing, Kina (28,3 milliarder), lokale storme i det sydlige USA (28,3 milliarder), tyfonen Damrey i Kina (17 milliarder) og oversvømmelser i Pakistan (17 milliarder).

»Når Kirken reagerer på en katastrofe, sørger vi for materielle resurser og frivillige, men indsatsen er i virkeligheden et samarbejde mellem vore medlemmer, deres naboer og lokalsamfundene,« sagde Lynn Samsel, leder af Kirkens nødhjælp.

Udbredte katastrofer efter type

Her følger en liste over de mest udbredte former for katastrofer, der blev observeret i 2012.

Oversvømmelser

Der var 94 store oversvømmelser som resulterede i 2.712 døde og 56,8 milliarder kroner i skader. De lande, der blev udsat for ekstreme oversvømmelser, var bl.a. Filippinerne, Nigeria, USA, Ecuador, Pakistan, Kina, Laos, Panama og Rusland. Oversvømmelser i Ecuador forårsagede store tab af afgrøder i landbrugsområder tæt ved kysten og fordrev tusinder fra deres hjem. Historisk har oversvømmelser været de mest udbredte af alle naturkatastrofer, og det fortsætter de med at være.

Hungersnød og fødevaremangel

På grund af tørke og civile uroligheder er det østlige og vestlige Afrika blevet plaget af fødevaremangel. De hårdest ramte områder er: Mali, Niger, Burkina Faso, Etiopien, Kenya, og især Somalien.

Kirken reagerede på fødevaremanglen i disse områder med mad, vand og andre umiddelbare forsyninger til nødhjælp, og fortsætter med at støtte hjælpeindsatsen i de ramte områder ved at indgå i partnerskaber med internationale og lokale instanser for at distribuere goder, som kan hjælpe til at opretholde livet.

Civile uroligheder

Borgerlige uroligheder har fortsat fordrevet tusinder af individer i Syrien, også ud af landet og ind i de omkringliggende lande. Antallet af dødsfald i Syrien estimeres til at ligge på omkring 60.000.

I Øst- og Vestafrika er tusinder af individer og familier blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af lokale og regionelle stridigheder, især i Somalien og Mali. Flygtningelejren for fordrevne somaliere i Kenya er den andenstørste »by« i Kenya. Den har en befolkning på næsten 500.000 mennesker. Det er verdens største flygtningelejr.

year 5

Orkaner og barskt vejr

Langt størstedelen af skader fra naturkatastrofer i USA kom fra orkaner og andre hårde storme. Disse storme forårsagede omkring 900 døde. På globalt plan var barskt vejr årsag til udgifter på næsten 325 milliarder kroner. Orkanen Sandy forårsagede de værste skader, især på den amerikanske østkyst.

Katastrofeart Antal reaktioner    
Oversvømmelser/landskred 31
Andre 17
Barskt vejr 16
Ildebrand 10
Flygtninge/internt fordrevne 6
Jordskælv 6
Tornadoer 6
Orkan/tyfon/cyklon< /td> 5
Sult/hungersnød 3
Sygdom 1
I alt 104

Største aktioner i 2012

Den følgende liste beskrive Kirkens største nødhjælpsaktioner i 2012.

1. Orkanen Sandy

 • Resulterede i tabet af over 150 liv og 285 milliarder eller mere i økonomiske skader.
 • Omkring 28.000 af Kirkens medlemmer donerede næsten 300.000 arbejdstimers tjeneste for at hjælpe med at rydde op efter orkanen.
 • Kirken har doneret 5,1 millioner kroner til genopbygningsindsatsen efter orkanen Sandy.

sandy cleanup update mormon 11

2. Syrien–borgerkrig og flygtningekrise

 • Flere end 150.000 syrere er flygtet til Jordan siden marts 2011 for at undgå vold i Syrien. Endnu 150.000 eller flere syrere er flygtet til Tyrkiet, og et endnu større antal er flygtet til Libanon.
 • Kirken har sørget for mad, modermælkserstatning, hygiejneartikler, bleer, varmt tøj, støvler og tæpper for at imødekomme behovene hos de voksende flygtningelejre i Jordan og Libanon.
 • 200.000 tæpper, 50.000 børnejakker og 14 paller med lægemidler er blevet givet til syriske flygtninge i Tyrkiet, og yderligere hjælp er blevet anmodet.

3. Filippinerne – tyfoner

 • I august 2012 blev Manila-området i Filippinerne ramt af en tropisk storm, der forårsagede oversvømmelser og berørte flere end 900.000 mennesker. Flere end 70 mennesker døde.
 • Kirkemedlemmer på Filippinerne samledes og uddelte fødevarer, hygiejnesæt, tæpper, tøj, boligmaterialer og anden hjælp til dem, der var ramt af oversvømmelserne.

4. Tornadoer - USA

 • Fra marts til oktober 2012 ramte flere end 900 tornadoer USA og 68 mennesker døde.
 • De udbrug af tornadoer skete i løbet af marts 2012 i midtvesten og sydpå.
 • Kirken hjalp til i 12 stater med mere end 2.000 frivillige, der hjalp til med rydde op.

5. Japan– genopbyggelse efter jordskælv og tsunami

 • Et jordskælv af størrelsesordenen 9,0 på Richterskalaen indtraf den 11. marts 2011.
 • I løbet af 2012 fortsatte Kirken med at yde assistance til miljøer, der var blevet ødelagt af tsunamien.
 • Kirken ydede 74,1 millioner kroner som nødhjælp og til at støtte genopbyggelsesprocessen.
 • Mere end 250 tons forsyninger blev distribueret i løbet af de første få måneder efter katastroften, inklusive vand, tæpper, sengeudstry, hygiejneforsyninger, tøj og benzin.
 • Over 31.000 Kirke-sponsorerede frivillige har ydet mere end 608.000 arbejdstimers tjeneste til dato.
 • Kirken har etableret partnerskaber med organisationer indenfor regeringen, frivillige og industri.
 • Et SDH-jobcenter er i operation i Sendai-området for at hjælpe medlemmer og andre, som har mistet deres arbejde på grund af katastrofen.

6. Afrika– tørke, hungersnød og civile uroligheder

Østafrika

 • En af de værste tørker i de sidste 50 år ramte det østlige Afrika og berørte mere end 10 millioner mennesker.
 • Kirken gav 12,8 millioner kroner i støtte til hjælpeindsatsen i Kenya, Etiopien og Somalien, og indsatsen fortsatte gennem hele 2012. Kirken dannede partnerskab med Islamic Relief, International Medical Corps, International Relief and Development og andre NGO'er for at skaffe mad, rent vand og medicin.
 • Kirken har betalt for at 20 vandindvindingsfaciliteter kan blive bygget i Etiopien og Kenya.

 

Vestafrika– Sahel

 • Omtrent 18 millioner mennesker risikerer at sulte over hele Sahel-området. Ud af disse har næsten 8 millioner brug for øjeblikkelig hjælp.
 • Over 1 million børn i området er udsat for alvorlig fejlernæring.
 • Konflikter i Mali i begyndelsen af 2012 bragte 180.000 til at søge asyl i nabolandene, mens endnu 150.000 (anslået) lever som fordrevne indenfor Malis grænser.
 • Usikkerheden har begrænset adgangen til humanitært arbejde indenfor det nordlige Mali, hvilket forværrer madkrisens alvor for 1.8 millioner maliere.
 • Kirken har ydet assistance i form af mad i Mali og Burkina Faso for at brødføde 60.000 flygtninge.
 • Kirken gav omkring 136 ton tøj og sko til flygtninge i Chad.
 • Kirken dannede partnerskab med Katolsk Nødhjælp for at lave et marked, som gav støtte til 7.500 familier.

Katastrofehjælp per land

Den følgende tabel indeholder de lande og områder, der modtog hjælp, sammen med hvilke typer katastrofer, der var tale om.

Land/område Katastrofeart    
Afghanistan Barskt vejr
Argentina Barskt vejr, tornadoer
Bolivia Nødforsyninger
Bosnien-Hercegovina Barskt vejr
Brazilien Oversvømmelser
Burkina Faso (øvre Volta) Flygtninge/internt fordrevne
Cambodja Barskt vejr
Chad Flygtninge/internt fordrevne
Colombia Oversvømmelser/landskred
Cuba Orkan
Dominikanske Republik Orkan, oversvømmelser
Ecuador Oversvømmelser/landskred
Fiji Oversvømmelser, barskt vejr
Filippinerne Jordskælv, oversvømmelser
Forenede Stater (USA) Tornadoer, oversvømmelser, orkan, barskt½ vejr, ildebrande.
Grækenland Nødforsyninger (mad og andet)
Guatemala Jordskælv, tørke, flygtninge/internt fordrevne
Haiti Langsigtede genopbygningsprojekter for jordskælv, oversvømmelser og landskred
Honduras Oversvømmelser
Indien Oversvømmelser
Indonesien Ildebrand
Italien Jordskælv
Japan Langsigtede genopbygningsprojekter for oversvømmelser
Jordan Flygtninge/internt fordrevne
Kosovo Barskt vejr
Laos Oversvømmelser
Lesotho Barskt vejr
Madagaskar Orkan/cyklon/tyfon
Mali Sult/hungersnød, civile uroligheder
Montenegro Barskt vejr
Ny Caledonien Oversvømmelser
Nordkorea Oversvømmelser, sult/hungersnød
Panama Oversvømmelser
Papua New Guinea Nødforsyninger
Paraguay Oversvømmelser/landskred
Peru Nødforsyninger
Republikken Congo Eksplosioner forårsaget af ild
Rumænien Barskt vejr
Rusland Oversvømmelser
Rwanda Oversvømmelser
Saint Lucia Orkan/cyklon/tyfon
Samoa Barskt vejr
Slovenien Oversvømmelser
Sydafrika Barskt vejr
Sydsudan Oversvømmelser
Taiwan Barskt vejr, oversvømmelser
Trinidad og Tobago Tropisk depression
Tyrkiet Flygtninge/internt fordrevne
Uganda Ildebrand
Uruguay Tornadoer
Venezuela Nødforsyninger
Zimbabwe Sult

 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.