Muslims_pamphlet_01_220201_v1.jpeg
Pressemeddelelse

En ny pjece tilskynder til forståelse mellem muslimer og sidste dages hellige

Ressourcen er tilgængelig på otte sprog

En ny pjece på 35 sider med titlen »Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values, and Lifestyles« findes på ChurchofJesusChrist.org på otte sprog: Arabisk, engelsk, farsi, fransk, spansk, tyrkisk, tysk og russisk*. Pjecen kan også læses på disse sprog i appen Evangelisk bibliotek ved at gå til »Books and Lessons«, og derefter åbne »Interfaith Relations«.

Muslim Pamphlet 02Download Photo

Ressourcen blev først nævnt af ældste David A. Bednar og ældste Gerrit W. Gong fra De Tolv Apostles Kvorum ved en konference om islam på Brigham Young University i oktober 2021. Pjecen introducerer muslimer (tilhængere af Islam) og sidste dages hellige (medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige) for hinanden. Pjecen er frugten af mange års arbejde, herunder samarbejde med muslimske imamer.

»Da vi påtog os dette arbejde sammen med muslimske kolleger, lagde vi mærke til, hvor meget de to trosretninger har til fælles,« siger ældste Bednar i den 30 minutter lange video, der hører med til pjecen. »For eksempel: Både sidste dages hellige og muslimer har oprigtige overbevisninger, så som tro på Gud, profeter, hellig skrift og hellige steder. Vi deler fælles værdier som vigtigheden af familie, kyskhed og at hjælpe de trængende. Den livsstil, som følgere af begge trosretninger lever, omfatter skikke som bøn, faste og beskyttelse af vores fysiske helbred. De fælles overbevisninger, værdier og skikke i begge trosretninger når ud over politiske, etniske eller kulturelle grænser.«

Afsnittene i pjecen anerkender forskellene mellem de to religioner, mens de illustrerer nogle af de fælles overbevisninger. For eksempel:

  • Gud er alvidende og almægtig. Tro bør udtrykkes i tanke, ord og handling.
  • Profeter er afgørende, idet de kommer med vejledning fra Gud.
  • Jesus Kristus spiller en vigtig, men dog forskellig rolle for begge grupper.
  • Åbenbaring fra Gud, givet gennem budbringere som hellig skrift, er grundlaget for at lære Guds vilje, overholde forpligtelser og deltage i trofast tilbedelse.
  • Mennesker skal kommunikere med Gud gennem daglig bøn.
  • Gud fryder sig ved renhed og kyskhed.
  • Kvinder er afgørende i samfundet og i hjemmet.
  • Familien er samfundets grundlæggende enhed og er en væsentlig kilde til glæde.

I videoen afviser ældste Bednar nedsættende bemærkninger og generaliserede udtalelser, som nogle sidste dages hellige har fremsat om tilhængere af islam.

»Vi har det dårligt og føler, at det giver et misvisende billede af os, når der i en nyhedsrapport står, at en person, der begik en alvorlig forbrydelse, var en sidste dages hellig. Eller når vores kirke bliver forvekslet med udløbergrupper, hvis opførsel er i modstrid med vores,« siger ældste Bednar. »På samme måde er det at antyde, at alle muslimer er forbundet med alvorlige forbrydelser her i USA eller andre steder i verden, lige så upræcist og stødende for muslimer. Muslimer afviser sådanne handlinger, ligesom sidste dages hellige gør. Enhver større religion har ekstremister, der misfortolker deres egen religions lærdomme, eller som søger at gøre uret i religionens navn.«

Apostlene fremhæver også i videoen Kirkens indsats sammen med muslimer for at forsvare religionsfrihed for alle.

»Når vi mødes med muslimske ledere over hele verden, taler vi om at forsvare religionsfrihed«, siger ældste Gong. »Troende må stå sammen om tolerance og værdighed for mennesker af alle religiøse overbevisninger.«

Ældste Bednar siger, at Kirken føler »meget stærkt omkring religionsfrihed ikke kun for os selv, men for alle. Ligesom nogle muslimer i USA eller andre steder i verden har medlemmer af vores kirke mærket effekten af forfølgelse og profilering, og vi slutter os sammen med gode mennesker overalt i fordømmelsen af sådanne handlinger.«

*Pjecen vil blive tilgængelig på tysk og russisk på et senere tidspunkt.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.