Pressemeddelelse

Det Første Præsidentskabs påskebudskab – 2021

Easter01.JPGDownload Photo

I denne påsketid fejrer vi med taknemlighed opstandelsen af vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Vi proklamerer med glæde og vidner højtideligt om, at på grund af Jesus Kristus vil vi alle leve igen.

Centralt i Guds evige plan ligger hans Søns, Jesu Kristi mission. Han kom for at forløse Guds børn. Gennem Frelserens forsoning blev opstandelse og udødelighed en realitet for alle, og evigt liv blev en mulighed for alle, som er værdige dertil. Jesus erklærede:

»Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.« (Joh 11:25-26).

Tak til Gud for Jesu Kristi forsoning og for hans gave: Opstandelsen!

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Det Første Præsidentskabs

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.