Christ_statue.jpeg
Pressemeddelelse

Det Europæiske Område: En dag med bøn og faste

Det Europæiske Områdepræsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har udsendt følgende brev:

Kære søstre og brødre

De seneste dages begivenheder vidner om, at verden er i røre. Vores hjerte og bønner går mod dem, der lider, og hvis liv er blevet ændret. Som tilhængere af Jesus Kristus, Freds Fyrsten, længes vi efter løsninger, trøst og fred i disse tider.

En af Kirkens guddommeligt udpegede formål er at tage sig af de trængende. Mange af jer rundt om i området har kontaktet os for at tilbyde støtte, og vi er taknemmelige og fulde af respekt, når vi ser jeres generøsitet. Alle, der har et ønske om at tjene og bidrage, opfordres til at koordinere deres indsats med deres stavspræsidentskab eller – i multistavsprojekter – under ledelse af jeres områdehalvfjerdser. Vi forsikrer jer om, at Velfærds- og selvhjulpenhedstjenesten på områdeniveau allerede har identificeret mulige nødhjælpsprojekter og fortsat vil følge udviklingen og finde måder at hjælpe de trængende på.

Vi er taknemmelige for den godhed, kærlighed og oprigtige omsorg, vi ser og føler fra så mange. Vi er også taknemmelige for de gavmilde bidrag til Kirkens humanitære fond og fasteoffermidler, der gør os i stand til at hjælpe de trængende.

Udover at sørge for timelig hjælp indbyder vi alle medlemmer i hele området til at deltage i en dag med bøn og faste for fred søndag den 6. marts 2022. Sammen vil vi rette vores hjerte og tanker mod dem, der oplever forfærdelse og lidelse.

Vi beder vi om, at vi kan gøre en forskel i denne urolige verden, når vi med standhaftighed i Kristus står forenede i kærlighed og tro. Derudover sætter vi vores lid til, at »fuldkommen kærlighed driver al frygt ud« (Moro 8:16). Vi er overbeviste om, at vi med Herrens hjælp vil opløfte hjerter og sjæle.

Vi vidner om, at Jesu Kristi evangelium er svaret på livets problemer, udfordringer og spørgsmål, og vi indbyder alle gode mennesker til at vende sig til Kristus. Vi vidner om, at han er verdens Frelser, den sande og eneste kilde til evigtvarende fred.

Med venlig hilsen                                                                

Det europæiske områdepræsidentskab

Massimo De Feo

Erich W. Kopischke

Ruben V. Alliaud        

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.