Pressemeddelelse

Brug hjemmeaften til at øge påskønnelse af jorden

Den 5. juni afholdes Verdens miljødag. Nonprofitorganisationer, aktivister og politiske ledere taler om forurening, tab af biodiversitet og accelererede klimaforandringer. Disse sager påvirker mennesker rundt om i hele verden. Der er adskillige ting, som forældre og den enkelte familie er i stand til at gøre inden for deres egen sfære, for ved små og enkle ting, »bliver der udrettet store ting«.[1]

WorldEnvDay01
WorldEnvDay01
Præsident Russell M. Nelson af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tilskynder alle til at være kloge forvaltere af skabelsen.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige opfordrer familier til at have en hjemmeaften for at »opbygge og styrke familieforhold«. Disse hjemmeaftener kan også bruges til at opbygge påskønnelse og udøvelse af forvaltning for miljøet.

Selvom emnet miljøforvaltning måske ikke bliver behandlet på talerstolen særlig ofte under søndagens møder i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, så lærer skrifterne og nutidige profeter og apostle os, at vi skal være gode forvaltere over jorden.

Når mange mennesker rundt om i verden henleder opmærksomheden på de vedvarende kriser med forurening, klimaændring og skovrydning, kan det være svært at vide præcist, hvad enkeltpersoner og familier kan eller bør gøre for at hjælpe til i bestræbelserne på at bevare denne planet.

Russell M. Nelson, præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, har sagt: »Hvad skal vi gøre, når vi nyder godt af den guddommelige skabelse? Vi bør drage omsorg for jorden, være vise forvaltere over den og bevare den til fremtidige generationer.«[2]

Så hvordan kan vi som enkeltpersoner, familier eller venner følge præsident Nelsons råd?

WorldEnvDay02
WorldEnvDay02
At nyde skønheden ved skabelsen med familie og venner fremelsker taknemmelighed.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Her er nogle få forslag til enkle ting, vi kan gøre ved hjemmeaftener for at udvikle os som kloge forvaltere over jorden.

Undgå at henkaste affald og forurene

Ezra Taft Benson underviste om, at når vi udviser manglende ærbødighed for jorden, viser vi manglende ærbødighed for Gud. »Mangel på respekt for Gud, livet og vores næste ses, når der smides affald, drives minedrift ved at fjerne de øverste jordlag [og] forurening af vand og luft. Men disse er trods alt ydre udtryk for det indre menneske.«[3]

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan du kasserer kemikalier og farlige materialer. Folk kan også prøve samkørsel eller at bruge offentlig transport, når de pendler til arbejde eller til aktiviteter. Under hjemmeaftener kan familier forpligte sig til at gøre små og enkle ting for at blive bedre forvaltere, såsom at vælge en aktivitet, der kræver minimal forurening. Familier kan gå sammen og endda samle affald op på vejen.

Tilbring tid i naturen

Planlæg en vandre- eller cykeltur. Kom ud af byen og brug tid på at beundre Guds skaberværk. Som Joseph F. Smith underviste om, har vi pligt til at opleve og påskønne naturens skønhed. »Som Guds børn er det vores pligt at værdsætte og tilbede Gud og hans skaberværk. Hvis vi formår at forbinde alt, hvad der i sandhed er godt i livet med tanker om ham, ville vi kunne se hans værk i hele naturen.«[4]

[Foto 2: At nyde skønheden ved skabelsen med familie og venner fremelsker taknemmelighed].

En god tid til at gøre dette ville være ved hjemmeaften eller om søndagen som en form for tilbedelse uden for Kirkens og hjemmets vægge. I kan besøge en park eller campere i nærheden.

Lær om verden omkring jer

Skrifterne giver stor indsigt i, hvorfor vi bliver befalet at lære om jorden.[5] Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum, M. Russell Ballard, beder os om at »tænke på, hvad der ville ske, hvis vi alle tog os tid til omhyggeligt at se på naturens vidundere, der omgiver os, og viede os til at lære mere om denne verden, som Gud skabte til os … For virkelig at ære Skaberen må vi påskønne hans skaberværk. Vi er nødt til at planlægge at bruge tid på at observere naturens undere. I dag kan vi let blive omgivet af murstensbygninger og asfaltoverflader, der beskytter os mod det virkelige liv omkring os.«[6]

WorldEnvDay03
WorldEnvDay03
At lære om verden omkring os begynder i familien2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I Mormons Bog underviser profeten Alma om, at jorden og alt på den tjener som et »vidne om, at der er en allerhøjeste skaber«.[7] Som jordens forvaltere er det vigtigt at tage sig tid til at lære om jorden, fordi den er et guddommeligt vidne om Guds værk. Familier kan læse skriftsteder om jorden sammen for at lære mere om, hvordan man bedre kan drage omsorg for Guds skabelse.

Undervis i taknemmelighed over jorden

Der er stor glæde, når folk er glade for det, som Gud har betroet dem med. Folk har pligt til at opleve og påskønne naturens skønhed. Under hjemmeaftener kan folk udtrykke taknemmelighed for jorden og deltage i aktiviteter, der hjælper dem til at udvikle taknemmelighed for jorden.

Ældste M. Russell Ballard underviser om vigtigheden af at vise påskønnelse for Guds jord og advarer om, at manglende motivation kan være skadelig.

»De, der ikke føler nogen ærbødighed for Guds skaberværk og guddommelige egenskaber, vil højst sandsynligt ikke have megen påskønnelse for andre hellige ting. En sådan mangel på hævn over Guds skaberværk kan mindskes, indtil en person bliver fuldstændig ufølsom over for andres følelser.« sagde ældste Ballard.[8]

Hjemmeaften er et godt sted at lære om og fremelske en respektfuld og ærbødig indstilling over for jorden.

[1] Alma 37:6.

[2] Præsident Russell M. Nelson, Skabelsen, april 2000.

[3] Ezra Taft Benson: This Nation Shall Endure, 1977.

[4] Citeret i George B. Handley, »The Environment Ethics of Mormon Belief«, BYU Studies, 40:2, 2001.

[5] L&P 101:32-34.

[6] M. Russell Ballard, Guds kærlighed til sine børn, april 1988.

[7] Alma 30:44.

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, april 1988.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.