Nyhed

Ændringer i områdepræsidentskabet i Europa

I dag slutter ældste Timothy J. Dyches sig til områdepræsidentskabet i Europa som andenrådgiver til ældste José A. Teixeira, præsident for Det Europæiske Område i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Han erstatter ældste Kent F. Richards i Det Europæiske Områdes hovedsæde i Frankfurt i Tyskland. Ældste Richards har tjent i den stilling i et år og vil udfylde andre opgaver i Salt Lake City i Utah.

Ældste Timothy J. Dyches blev kaldet til at tjene i De Halvfjerds' Andet Kvorum ved Kirkens generalkonference den 6. april 2013. Ældste José A. Teixeira fortsætter med at tjene som Europas områdepræsident sammen med sin førsterådgiver ældste Patrick Kearon.

En halvfjerdser er et af de ordinerede embeder i Det Melkisedekske Præstedømme, præstedømmets højere orden. Halvfjerdserne har en særlig kaldelse og ordination til at forkynde evangeliet og tjene som Kristi »særlige vidner« for verden.

Ældste Timothy J. Dyches har tjent som fuldtidsmissionær i Den Sydtyske Mission, som præsident for Portland-missionen i Oregon og i mange andre kirkekaldelser. Ældste Dyches har en bachelorgrad i generelle studier fra Brigham Young University og har en lægeeksamen fra Washington University Medical School. Han havde egen praksis som øre-, næste- og halsspecialist og var i den øverste ledelse i et nationalt kirurgisk firma.

Han og hans hustru Jill Elizabeth Dudley har tre børn og boede i Reno i Nevada, før de flyttede til Frankfurt am Main.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.