Nyhed

Ældste Dallin H. Oaks æret som forkæmper for religionsfrihed

I en tale til et publikum, som ifølge ham selv var det mest indflydelsesrige, han nogensinde havde talt til om dette emne, opfordrede ældste Dallin H. Oaks fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige folk af alle trosretninger til at forene sig og »vandre skulder til skulder på den samme sti« for at styrke og forsvare religionsfriheden.

(Læs hele talen på engelsk,)

»At kunne udøve sin religion frit er den mest grundlæggende frihed i samfundet, fordi, at tro på Gud og hans lærdomme samt aktiv udøvelse af religion er livets mest grundlæggende virkeligheder,« sagde han.

Ældste Oaks gav sin tale i torsdags i New York foran et publikum på mere end 500 mennesker, som blandt andet talte religiøse ledere fra forskellige trossamfund. Begivenheden er en årlig prisudrækning, som sponseret af Becket Fund for Religious Liberty – en offentlig interesseorganisation, som kæmper for at beskytte friheden til, at religiøs traditioner kan komme til udtryk.

Ældste Oaks modtog den prestigiøse Canterbury- medalje for at have levet et liv i tjenesten for at fremme religionsfrihedens sag. Medaljen er en anerkendelse af individer, som udviser mod i at forsvare religiøs frihed, og har sit navn efter katedralen i Canterbury, England, hvor Thomas Becket forsvarede religionsfriheden overfor kong Henry II.

Kardinal Francis George, Chicagos ærkebiskop, overrakte medaljen til ældste Oaks. »Mine kære venner, I aften ærer vi en af de store ledere indenfor forsvaret af religionsfriheden i loven,« sagde kardinal George. »Indenfor de sidste år har katolikker og medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige stået oftere ved hinandens side i det offentlige rum for at forsvare menneskets liv og ære. Det er gennem dette samarbejde om fælles principper og bekymringer, at jeg har lært ældste Oaks at kende.«

Kardinal George tilføjede, at det er folk som ældste Oaks, der gør ham i stand til »sammen med jer at opretholde håbet for religionsfrihedens fremtid i Amerika«.

Professor hos Princeton University Robert P. George, som sidder i Becket-fondens bestyrelse, delte nogle lignende følelser i et interview. Han kaldte det »en meget særlig aften, fordi vi ærer en stor mand – ikke blot en sidste dages hellig leder, men en amerikansk leder«. Robert George priste ældte Oaks for at være et eksempel for »folk som jeg selv, katolikker og evangeliske, folk fra andre trossamfund som ser hen til Dallin Oaks, ikke blot på grund af hans udmærkede dømmekraft og lederskab som advokat, men også hans store kærlighed til Gud og det storslåede vidne, han giver som et Guds menneske.«

Ældste Oaks fortalte de deltagende, at forskere i det sidste halve århundrede har kunne observere et fald i religionens rolle i amerikanernes liv. »I den samme periode har garantien for frit at kunne udøve sin religion mistet sin agtelse i det offentlige rum,« sagde han. »Den er med sikkerhed under angreb af den politiske korrektheds kræfter, som søger at erstatte den med andre prioriteter.«

Han forklarede, at kraften i religionsfriheden på længere sigt må »afhænge af offentlig forståelse og støtte.« Han udtrykte sine bekymringer om, at nylige undersøgelser viser, at den del af befolkningen, som har lavest interesse i religionsfrihed, er voksne under 30 år, ud af hvilke kun en lille procentdel mener, at mængden af begrænselser på religionsfriheden vil stige indenfor de næste fem år. »Vi skal være mere opmærksomme på at uddanne den opvoksende generation,« sagde han.

Positive tegn for forsvaret af religionsfrihed

Ældste Oaks sagde, at selv om, at der findes nedslående tendenser i forhold til religionfriheden, er der også positive tegn, blandt andet Becket Fund for Religious Libertys succesfulde arbejde såvel som fortalerarbejde udført af mange indflydelsesrige religiøse ledere, fx U.S. Conference of Catholic Bishops og pastor Rick Warren, som ældste Oaks citerede: »Religionsfriheden vil blive det næste årtis store spørgsmål indenfor borgerrettigheder.«

Ældste Oaks sagde også, at der er opmuntrende tegn på, at den amerikanske offentlighed er ved at indse vigtigheden af at styrke religionsfriheden – en undersøgelse viste fx, at en fjerdedel af alle amerikanere føler, at religionsfriheden er den frihed, der nævnes i den amerikanske grundlovs First Amendment, som i dag trues i størst omfang.

Becket-fondens præsident William P. Mumma sagde i et interview, at han er optimistisk i forhold til sagen for religionsfriheden, og det på grund af det økumeniske arbejde, der udføres mellem mormoner og medlemmer af andre trossamfund.

»Mormonerne og den katolske kirkes erfaringer repræsenterer virkelig det, der sker i landet som helhed,« sagde Mumma inden middagen ved præmieoverrækkelsen. »Hvem ville for 15 eller 20 år siden have forestillet sig, at kardinal Dolan og medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ville mødes regelmæssigt og være venlige, samarbejdsvillige. Vi stræber efter mål, som begge parter ønsker at opnå, og det er i bund og grund at beskytte religionsfriheden. Ikke bare for katolikker og mormoner, men for alle amerikanere. Det er en ret optimistisk kurs.«

På grund af trusler mod religionsfriheden over hele verden sagde George, at det er vigtigt at huske, at religionsfrihed er »en meget dyrebar frihed, en frihed, der var dyr at opnå, og en frihed, som alt for let kan tabes, blive udhulet og ofret for andre sager og måls skyld. Så vi har virkelig brug for at være på vagt.«

Religionsfrihed er for alle religiøse mennesker, og nøgleordet er tolerance af modstridende synspunkter

Idét han anerkendte den store og voksende procentdel af mennesker, som beskriver sig selv som værende religiøse uden at tilhøre nogen bestemt kirke, sagde ældste Oaks: »Religionsfriheden må ikke ses som noget, der kun tjener kirkerne og synagogernes interesser. Den skal forstås som en beskyttelse af religiøse mennesker, uanset om deres tro fører til medlemsskab eller en bestemt adfærd.«

Ældste Oaks opfordrede religiøse mennesker og institutioner til at »insistere på vores grundlovssikrede ret til at praktisere vores tro og ytre vore samvittigheder i forhold til spørgsmål i den offentlige sfære og justittens haller.« Han mindede også dem, som forsvarer religionsfrihed, om at følge Jesu Kristi eksempel og altid huske at »sandheden i vores sag ikke fritager os fra pligten i at udvise tolerance over for dem, som adskiller sig fra os.«

Læs hele ældste Oaks tale her. Downlaod en B-roll og SOTer af begivenheden her.

B-roll og SOT – kardinal Francis George og ældste Dallin H. Oaks (klik for at downloade).

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.