Emne

Religionsfrihed

Religionsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed, som beskytter alle menneskers ret til at følge deres samvittighed. Den tillader os at tænke, udtrykke og handle i henhold til det, vi er dybt overbevist om. Men rundt om i verden og i USA bliver denne rettighed undermineret. Kirker, religiøse organisationer og enkeltpersoner møder i stigende omfang begrænsninger, når de deltager i den offentlige debat, udtrykker deres overbevisning eller tjener i samfundet. Men der er meget godt, som medlemmer af Kirken og andre med gode hensigter kan gøre for at bevare og styrke religionsfrihed.

Betydningen af religionsfrihed

Religionsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed og den første frihedsrettighed, der blev garanteret af USA's forfatning. Det er retten til at tænke, udtrykke og handle i henhold til det, vi er dybt overbevist om, i henhold til vores samvittigheds bud. LÆS MERE »

Hvorfor vi har brug for religionsfrihed

Religionsfrihed eller frihed til at følge sin samvittighed er afgørende for et forskelligartet samfund. Den giver forskellige trosretninger og overbevisninger mulighed for at blomstre. Religionsfrihed beskytter alle gruppers og enkeltpersoners rettigheder, herunder også de mest sårbare, uanset om de er troende eller ej.

Hvorfor religionsfrihed har betydning for mormoner

På grund af de sidste dages helliges lære og historie har de en særlig forpligtelse over for religionsfrihed. I næsten 200 år har mormonledere undervist i betydning af den religionsfrihed for alle: »Vi kræver ret til at tilbede Gud den Almægtige i overensstemmelse med vores egen samvittigheds bud og indrømmer alle mennesker den samme ret – lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil.«

Hvordan religion er afgørende for samfundet

Religion har en afgørende plads i samfundet. Religiøse organisationer og personer har for at udøve deres positive indflydelse behov for fysisk, social og juridisk råderum til at praktisere deres tro. Alle lovlydige stemmer bør kunne høres i den offentlige debat. Hverken religiøse eller sekulære stemmer bør bringes til tavshed. Religion handler ikke kun om personlig tilbedelse, det omfatter også offentlige tilkendegivelser om sociale og moralske spørgsmål. LÆS MERE »

Hvad religionsfrihed kræver af os

Religionsfrihed er lige så meget en pligt, som det er en rettighed. Religionsfrihed og høflighed afhænger af hinanden og danner en fælles forpligtelse baseret på den enkelte persons iboende værdighed. Religiøse organisationer og personer har et ansvar for at udtrykke deres meninger på en rimelig og respektfuld måde.

Det kan vi gøre

  • Lær om religionsfrihed – hvad er det, hvordan virker det, og hvilke spørgsmål truer den.
  • Efterlev religionsfrihed – respektér andres religiøse overbevisning samt overbevisning og meninger hos personer, der ikke er religiøse. Vær høflig i jeres samtaler og omgang med andre, både ansigt til ansigt og på internettet.
  •  Slå jer sammen med andre for at fremme religionsfrihed – bliv involveret i lokalsamfundet overalt, hvor I føler godt for det. Brug internettet og sociale medier til at lære andre om religionsfrihed.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.