Emne

Ældste

Et af de ordinerede embeder i Det Melkisedekske Præstedømme, er præstedømmets højere orden. Ældster er Kristi tjenere, der kaldes til at forvalte Kirkens åndelige anliggender.

 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.