Pressemeddelelse

Vedr.: Aprilkonferencen 2020

Kære brødre og søstre

Vi er dybt bekymrede over den globale spredning af sygdom, der skyldes COVID-19. Vi har rådført os med regeringsledere, kirkeleder og læger verden over og har bønsomt overvejet den nuværende situation. Vi ønsker at være gode medborgere verden over og gøre det, vi kan for at kontrollere denne smitsomme sygdom. Vi er dybt taknemlige for de mange, som arbejder utrætteligt med at bekæmpe denne sundhedsfare. Vi beder for dem og for alle, som måtte lide deraf.

Vi føler, at det er klogt for at bidrage til at kontrollere dette problem, at begrænse tilstedeværelsen ved den kommende generalkonference i april 2020. Vi planlægger at afholde alle fem møder ved denne konference i Konferencecentret. Generalautoriteter, øverste ledere og deres ægtefæller, musikere, kor, teknikere og andre vil deltage som planlagt. Men selve konferencens møder bliver kun udsendt til hele verden via teknologi. Offentligheden vil ikke få adgang til Konferencecentret i Salt Lake City, eller i stavscentre og kirkebygninger i områder, hvor smittefare er et problem. Spørgsmål om andre større møder for kirkemedlemmer vil blive besvaret i særskilte bekendtgørelser.

Vi lever i en bemærkelsesværdig tidsalder. Herren har velsignet os med teknologien og kapaciteten til i alle dele af verden at deltage i og modtage budskaber fra Kirkens ledere. Denne særlige konference vil fejre 200-året for det første syn og gengivelsen af Jesu Kristi evangelium i de sidste dage.

Vi opfordrer alle til fortsat at forberede sig til denne konference. Når vi gør det, vil vi blive velsignet med at høre Herrens ord og deltage i en generalkonferenceoplevelse, der ikke blot bliver mindeværdig, men uforglemmelig.

Med kærlig hilsen

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.