Pressemeddelelse

Undtagelser for standarder for påklædning for unge mandlige missionærer

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har bekendtgjort undtagelser til standarder for påklædning for unge mænd, der tjener som missionærer.

Undtagelserne, der blev godkendt af det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum, vil give områdepræsidentskaber mulighed for at tilpasse missionærers påklædning på specifikke lokaliteter for at forbedre og opretholde missionærers værdighed, sikkerhed, effektivitet, tilgængelighed og kulturel sensitivitet, mens de stadig repræsenterer Herren og hans kirke.

»Missionærers påklædning er regelmæssigt blevet ændret over tid i henhold til lokale forhold, stil og skik,« sagde ældste Dieter F. Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum og formand for Kirkens missionskomité. »Disse undtagelser er en fortsættelse af den proces. I alle vores overvejelser tænker vi først og fremmest på missionærens kaldelse til at repræsentere Jesus Kristus, deres helbred og sikkerhed og kulturel sensitivitet til de steder, hvor de tjener.«

Under de opdaterede retningslinjer understreges standarden for missionærers påklædning igen, hvilket indebærer en hvid skjorte og slips og, i nogle områder, en habitjakke. I godkendte områder kan unge mænd (almindeligvis kendt som ældster) bære en hvid eller blå skjorte med eller uden slips. Disse undtagelser vil blive afgjort af områdepræsidentskaber, og missionærer vil blive informeret af deres missionspræsident, hvis disse undtagelser gælder deres område.

Alle ældster vil fortsætte med at bære en hvid skjorte og, i nogle områder, en habitjakke under tempelbesøg, søndagens gudstjenester, lederskabs- og zonekonferencer, missionærskoler, dåbsmøder og andre kirkemøder.

»Missionærers påklædning vil altid være værdig, respektfuld og tilgængelig, idet missionærer udfylder deres formål med at undervise mennesker om Jesu Kristi evangelium,« sagde ældste Uchtdorf.

Denne bekendtgørelse følger en tilpasning af tøjstandarder i december 2018 for unge kvinder, der tjener som missionærer.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.