Pressemeddelelse

Overvinde medicinsk fattigdom

Latter-Day Saint Charites, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges globale humanitære organisation, har arbejdet sammen med Banco Farmaceutico over de sidste 3 år for at kunne give både frivillig og økonomisk hjælp for at overvinde den farmaceutiske fattigdom i Italien.

»Tak til alle vennerne i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige for den store hjælp, de gav os for at kunne hjælpe de fattige i Italien«, sagde dr. Sergio Daniotti, direktør for Banco Farmaceutico. »Kirkens samarbejde med Banco Farmaceutico gav vigtig medicin til fattige indvandrere og flygtninge.«

»Hvert år siden 2013 er livsvigtig medicin blevet doneret, kategoriseret og uddelt. For nyligt virkede 420 apoteker som indsamlingssteder i landet, der forsynede 125 velgørende sundhedsorganisationer med tiltrængt medicin. Kirkens økonomiske bidrag og frivillige hjalp til med den nationale udvidelse af dette projekt. Tabellen viser, at projektets vækst med medicin, der er blevet givet, deres værdi og året det er færdiggjort«, sagde ældste Gale, der tjener som humanitær missionær i Italien.

Medicintyper

Værdi

År

18.804

$ 259.765

2013

138.698

$ 2.350.213

2018

204.806

$ 3.511.293

2019

541.175

$ 4.602.972

2020 YTD

»På den anden lørdag i februar hvert år hjalp over 400 frivillige fra Kirken Banco Farmaceutico med en medincinindsamlingsdag. Denne dag, hvor man fremhæver denne sag, lå udover den sædvanlige indsats for at indsamle resten af året.

I år, i forbindelse med Banco Farmaceuticos 20-års jubilæum, varede indsamlingen en hel uge i februar. Deltagelsen var meget god fra borgere,« sagde Dr. Daniotti. »Det er meget opmuntrende, at mange medicinalvirksomheder også donerer, og lige nu er kvantiteten betydeligt større end forgange år.«

Citizens donate unused drugs to pharmacy & Pharmacist screens suitability of the donated medicine
Borgere donerer ubrugt medicin til apoteker, og farmaceuter gennemgår anvendeligheden af doneret medicin© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
               
Medicine-labeled-for-charitable-dispensary-use-only-2---uk.png
Nypakket medicin placeres i en sikker, låst container til fragt.© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
                

Newly labelled medicine placed in a secure, locked container for shipment
Medicin markeres som udelukkende brug til velgørende uddeling© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
              

3. 

»Dette projekt repræsenterer et håndgribeligt og permanent tegn på kampen mod sundhedsfattigdom, som er blevet mere kritisk i det sidste årti. Den nuværende coronakrise påvirker ikke kun de svageste, men mange i vores samfund tvinges til at spare på sundhedsydelser,« sagde dr. Filippo Ciantia, direktør for Banco Farmaceutico. »Vi glæder os over at være en del af denne indsats, hvor vi yder omsorg for de trængende, ligesom Frelseren underviste om«, tilføjede ældste Bob Gale.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.