Emne

Uddannelse

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige understreger vigtigheden af fortsat verdslig og åndelig uddannelse. Kirkens Uddannelsessystem (CES) er paraplyen for alle Kirkens undervisningsprogrammer.

Universiteter og videregående uddannelser

 • Brigham Young University (BYU) i Provo i Utah tilbyder bacheloruddannelser og videregående uddannelser for flere end 30.000 studerende.
 • BYU-Hawaii i Laie i Hawaii har omkring 2.400 studerende. Ifølge en undersøgelse gennemført af U.S. News and World Report fra 2006 er BYU Hawaii den bredest sammensatte skole i USA, hvad angår nationaliteter med studerende fra flere end 74 lande.
 • BYU-Idaho, tidligere Ricks College, blev et fireårigt college i 2000. Det ligger i Rexburg i Idaho og har flere end 11.000 studerende. I 2005 blev Dr. Kim B. Clark, tidligere dekan på Harvard Business School, den 15. rektor for BYU-Idaho.
 • LDS Business College er placeret i bymidten i Salt Lake City i Utah. Det tilbyder et- og toårige erhvervsrettede uddannelser. Ca. 1.300 studerende.


Institut

 • Institut tilbyder religiøs undervisning til kirkemedlemmer i alderen 18-30 år, der er ugifte. Gifte studerende deltager også i klasserne. Disse klasser er ikke forbeholdt Kirkens medlemmer, men er frit tilgængelige for personer fra alle trosretninger.
 • Institutdeltagerne studerer emner som skriften, Kirkens historie og lære samt om forberedelse til ægteskab og mission.
 • Klasserne undervises både af fuldtidsinstruktører og af frivillige, der er udpeget af den lokale ledelse.
 • Udover den religiøse uddannelse udgør institut en social og rekreativ ramme, hvor de studerende kan være sammen.

Seminar

 • Seminar er et fireårigt undervisningsprogram for 14-18-årige. Det er åbent for teenagere fra alle trosretninger.
 • Eleverne bruger et helt skoleår på at studere et af følgende standardværker: Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Mormons Bog eller Lære og Pagter. Når eleven afslutter programmet, har han eller hun fuldført studiet af alle fire bøger.
 • I lokalsamfund med mange sidste dages hellige kan studerende deltage i seminar i skoletiden, men det tæller ikke som en del af deres normale skoleskema. I andre dele af verden er det noget, eleverne deltager i før eller efter skole. I andre tilfælde, hvor afstande spiller ind, eller hvor der ikke er så mange sidste dages hellige teenagere, kan elever gennemføre den fireårige læseplan som hjemmestudium.
 • Klasserne undervises af både fuldtidsansatte og frivillige.
 • Der er ca. 350.000 seminarelever på verdensplan.


Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond
I marts 2001 bekendtgjorde Kirkens tidligere præsident Gordon B. Hinckley oprettelsen af Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond, der skulle give medlemmer mulighed for at opnå en uddannelse eller gennemgå kurser, der kan føre til beskæftigelse i deres eget land. Unge mænd og kvinder, der bor i visse områder uden for USA, kan søge om økonomisk hjælp fra fondet. Fondet giver lån med lav rente til studerende til at betale for undervisningsgebyr og bøger. Når den studerende afslutter sin uddannelse, betaler vedkommende lånet tilbage i løbet af 8 år. Medlemmer af Kirken bidrager til, at fondet kan fortsætte.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.