Pressemeddelelse

Trosledere ved en verdensomspændende konference fremsætter et kald til at inspirere, opbygge og opløfte andre

Mens de mindedes den stille påskeuge, samledes millioner af mennesker rundt om i verden til den halvårlige generalkonference i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 1.-2. april. Under fem møder, der blev transmitteret direkte på 70 sprog, henvendte kirkens globale ledere sig til medlemmer og venner med budskaber, der var centreret om Jesus Kristus.


 

Ældste Gary E. Stevenson fra De Tolv Apostles Kvorum indledte konferencen med at citere N.T. Wright, en engelsk forsker i Det Nye Testamente, og opfordrede os til at »tage skridt mod at fejre påske på nye kreative måder: I kunst, litteratur, børnelege, poesi, musik, dans, festivaller, klokkespil og særlige koncerter, da dette er vores største højtid«. Han sagde desuden: »Fjerner man påsken, har man ikke Det Nye Testamente; man har ikke nogen kristendom.«

Bonny H. Cordon, Unge Kvinders hovedpræsident, sagde, at sand glæde hviler på ens villighed til at komme Kristus nærmere og vidne om, at han er vores personlige frelser.

Ved mødet lørdag eftermiddag opmuntrede ældste Dieter F. Uchtdorf, fra De Tolv Apostles Kvorum, forældre til at hjælpe deres børn med at opbygge tro på Jesus Kristus, elske hans evangelium og forberede sig på et helt liv med retfærdige valg. Han forsikrede om, at Gud elsker familier og altid står ved deres side.

Under mødet søndag formiddag opfordrede Hjælpeforeningens hovedpræsident Camille N. Johnson de lyttende til at finde lindring i Jesus Kristus, som kan lette og løfte byrder. Hjælpeforeningen er Kirkens kvindeorganisation.

Russell M. Nelson, præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, afsluttede mødet søndag formiddag med en bøn om, at vi må blive fredsstiftere og respektere andre. I en verden, hvor vulgaritet, fejlfinding og ond tale om andre er alt for udbredt, bør man stræbe efter at følge Frelseren ved at være venlig mod andre. Præsident Nelson sagde, at næstekærlighed definerer en fredsstifter, og at den er modgift til strid.

Under konferencen opretholdt Kirkens medlemmer også ændringer i lederskabet. Der blev kaldet fem nye generalautoriteter og halvfjerdsere, blandt dem ældste Alan T. Phillips, der er fra Kent i England, og ældste Christophe G. Giraud-Carrier, der er fra Lyon i Frankrig.

Halvfjerdsere i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tjener som »særlige vidner« og støtter De Tolv Apostle i at »opbygge kirken og styre alle dens anliggender«.

Ved slutningen af konferencen søndag eftermiddag bekendtgjorde præsident Nelson planer om at bygge 15 nye templer rundt om verden; et vil blive bygget i Hamborg i Tyskland. Det bliver det tredje tempel i Tyskland, hvor man også har templer i Frankfurt og Freiberg.

Der er 14 templer i Europa, og yderligere seks templer er blevet bekendtgjort ved nylige konferencer.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.