Emne

Tiltrækning af samme køn

Tiltrækning af samme køn refererer til, at man følelsesmæssigt, fysisk eller seksuelt drages mod en person af samme køn. Oplevelsen med tiltrækning mod mennesker af samme køn er ikke ens for alle. Nogle mennesker føler sig kun tiltrukket af personer af samme køn, mens andre føler sig tiltrukket af begge køn.

Kirken skelner mellem tiltrækning til en af samme køn og homoseksuel adfærd. Personer, der føler sig tiltrukket af folk af samme køn, eller som betegner sig som bøsse, lesbisk eller biseksuel, kan indgå og holde pagter med Gud og fuldt ud og værdigt deltage i Kirken. At betegne sig som bøsse, lesbisk eller biseksuel eller at opleve at føle sig tiltrukket af folk af samme køn er ikke en synd og forhindrer ikke en i at deltage i Kirken, have kaldelser eller komme i templet.

Seksuel renhed er en afgørende del af Guds plan for vores lykke. Seksuelle forhold er forbeholdt en mand og en kvinde, der er gift og har lovet at være fuldstændig loyale over for hinanden. Seksuelle forhold mellem en mand og en kvinde, der ikke er gift, eller mellem mennesker af samme køn, strider imod en af vor himmelske Faders vigtigste love, og de står i vejen for vores evige udvikling. Personer af enhver seksuel observans, der overtræder kyskhedsloven, kan forlige sig med Gud gennem omvendelse. Som Kristi disciple søger vi at modstå umoralsk adfærd og stræber efter at blive som ham. Vi søger vejledning fra Helligånden og hjælp fra Frelseren, som ved, hvordan han støtter os, når vi bliver fristet (se 1 Kor 10:13; L&P 62:1). Hvis vi giver efter for seksuelle fristelser og bryder kyskhedsloven, kan vi omvende os, blive tilgivet og deltage fuldt ud i fællesskabet i Kirken.

Vi ved ikke præcist, hvorfor nogle føler sig tiltrukket af andre af samme køn, men for nogle er det en kompleks realitet og del af oplevelsen ved at være menneske. Frelseren Jesus Kristus har fuldkommen forståelse af enhver udfordring, vi oplever her på jorden, og vi kan vende os til ham og få trøst, glæde, håb og vejledning (se Alma 7:11-12). Uanset hvilke udfordringer vi måtte møde i livet, er vi alle Guds børn og fortjener venlighed og omsorg fra hinanden (Rom 8:16-17). Når vi skaber et miljø, der er støttende, opbygger vi næstekærlighed og empati for hinanden og nyder godt af vores samlede perspektiver og tro.

Kirken har ressourcer på mormonandgay.lds.org for at hjælpe personer og familier til at efterleve evangeliets fylde og søge Ånden, mens de navigerer gennem denne del af jordelivet.

 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.