Nyhed

Sigrid Riise modtager Familieprisen

Den 15. maj er FN’s internationale familiedag. Jesus Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige uddeler Familieprisen 2013 til Sigrid Riise ved en reception kl. 18:00-19:00 på Maglegårds Allé 83, 2860 Søborg. Prisen gives til personer eller organisationer, der aktivt har arbejdet for at bevare og styrke familien som samfundets grundlæggende bestanddel, eller som har ydet en betydelig indsats for at fremme og støtte familiens rolle i det danske samfund. Familieprisen består af en porcelænsfigur.

I 1995 udsendte kirkens ledelse, Det Første Præsidentskab, Familieproklamation. Heri proklameres det, at familien er indstiftet af Gud og har stor værdi for den enkelte. Om fædres ansvar overfor familien proklameres det: ”I henhold til den guddommelige plan skal fædre lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed og har ansvare for at sørge for livets fornødenheder samt beskytte deres familier.”

Sigrid Riise har engageret og med høj professionalisme vejledt familier omkring hverdagens udfordringer gennem radioprogrammer, bøger og foredrag. Alt lige fra søskendejalousi til spisevaner. Hun taler ligefremt og ”ud af posen”, både forældre, bedsteforældre og andre voksne omkring barnet anspores til ansvarlighed og tydelighed. Ikke alle hverdagens udfordringer er kampe, der skal kæmpes. Tryghed i familien er kodeordet.

Temaet for dette års FN’s Internationale Familiedag er “fædre og familier: ansvar og udfordringer”. Dagen fokuserer på den vigtige rolle, som fædre har for familiers og børns liv ov er hele verden, skriver UNRIC (De Forenede Nationers Regionale Informationskontor). I budskabet fra FN 's generalsekretær Ban Ki-moon siger han: ”Alt for mange mænd finder det vanskeligt at tage det ansvar, som et faderskab indebærer. Dette får ofte skadelige konsekvenser for både familierne og samfundet generelt”.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.