Pressemeddelelse

Saints (De hellige), bind 3, fortæller historier om sidste dages hellige rundt om i verden

Det nyeste bind af Kirkens officielle historie fremhæver bidrag fra trofaste europæere

Det længe ventede tredje bind af Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days (De hellige: Beretningen om Jesu Kristi Kirke i de sidste dage) blev udgivet i dag på 14 sprog og når ud til et globalt publikum. Denne nyeste bog, Boldly, Nobly, and Independent (Frimodigt, ædelt og uafhængigt), fortæller om de sidste dages hellige fra 1893 til 1955 – herunder opførelsen af det første tempel i Europa og oplevelsen med at praktisere deres tro bag jerntæppet.

SaintsV3_01.jpegDownload Photo

Bind 3 af Saints er nu tilgængelig i Kirkens online-butik og på lokale distributionscentre. Den digitale version er gratis tilgængelig på Kirkens hjemmeside og i afsnittet om Kirkens historie i appen Evangelisk Bibliotek.

SaintsV3_02.jpegDownload Photo

Tidligere bind af Saints fokuserer på den tidlige tid af genoprettelsen, hvor de sidste dages hellige samledes for at bygge templer i Kirtland, Nauvoo og Utah. Selvom disse bøger også indeholdt historier fra England, Skandinavien og Stillehavsøerne, er det i bind 3, at beretningen bliver virkelig global. Over halvdelen af bogen foregår uden for USA med beretninger, der foregår i Europa, Asien, Afrika, Central- og Sydamerika samt i Stillehavsområdet. Bogen afsluttes med, at præsident David O. McKay indvier templet i Schweiz, det første i Europa. Europæiske hellige behøvede ikke længere at krydse oceaner for at få fuld del i det genoprettede evangeliums velsignelser.

»Læserne vil opleve glæde og til tider sorg, når de lærer om de helliges oplevelser rundt om i verden,« siger ældste LeGrand R. Curtis jun., Kirkens historiker og skriver. »I dette nye bind får vi de første glimt af templer, der velsigner Kirkens medlemmer uden for Nordamerika, og vi ser den stærke indflydelse, som ordinancerne i disse templer har på de hellige.«

SaintsV3_03.jpegDownload Photo

Selvom mange læsere er bekendt med tidligere perioder af Kirkens historie, bringer Saints, bind 3 en lidet kendt periode af de sidste dages helliges historie frem i lyset. Det er en tid med modernisering, der begynder med folk, som rejser med hestevogne og kommunikerer via telegrafen, og den slutter i en tidsalder med supersoniske jetfly og farvefjernsyn.

»Bind 3 dækker en periode med dramatiske forandringer i verden og i Kirken, både i institutionen og i folks hverdagsliv og erfaringer,« siger Lisa Olsen Tait, der er hovedredaktør for serien. »Vi viser disse forandringer gennem øjnene på almindelige sidste dages hellige over hele verden – en ung præstedømmebærer i Cincinnati, en japansktalende søstermissionær på Hawaii, et nygift par, der står over for usikkerhed og begrænsninger bag Berlinmuren.«

Når læserne i bogen møder alvorlige økonomiske problemer, brutale globale krige og en influenzapandemi, vil de erkende, at det ikke er nyt for sidste dages hellige at holde fast i troen i vanskelige tider. Der er beretninger om kvinder og mænd, der står over for tvivl og undertrykkelse, men også om håb og forsoning, når Kirkens medlemmer rækker ud for at tjene og velsigne deres næste.

SaintsV3_04.jpegDownload Photo

For læsere, der ønsker at dykke endnu dybere ned i historien om de hellige, har kirken også udgivet snesevis af nye kirkehistoriske emner i Evangelisk Bibliotek, som giver detaljerede introduktioner til emner lige fra den store depression til seminar og institut. I dag lanceres også den tredje sæson af Saints-podcasten, som går bag kulisserne og fortæller mere om personerne og begivenhederne i bøgerne. Tidligere sæsoner af podcasten har nået ud til hundredtusindvis af lyttere.

Saints, som er planlagt til at bestå af fire bind, er den tredje officielle historie i flere bind, som Kirken har udgivet. Joseph Smith bestilte og førte tilsyn med udarbejdelsen af den første kirkehistorie i 1830’erne, og den blev udgivet begyndende i 1842. Den anden historie blev udgivet i 1930 af assisterende kirkehistoriker B.H. Roberts, før Kirken havde nået 1 million medlemmer.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.