Pressemeddelelse

Respekt for menneskeliv


Præsident Russell M. Nelson skrev et opslag på Facebook om racisme og respekt for menneskeliv. Opslaget lyder:

Vi tilslutter os mange i hele USA og i hele verden, som er dybt nedtrykte over de seneste tegn på racisme og grov ligegyldighed over for menneskeliv. Vi afskyr den kendsgerning, at nogle nægter andre respekt og de mest basale frihedsrettigheder på grund af deres hudfarve.

Det gør os også bedrøvede, når disse angreb på menneskelig værdighed leder til eskalerende vold og uro.

Alles Skaber befaler os hver især at ophøre med fordomme mod nogen som helst gruppe af Guds børn. Enhver af os, som har fordomme mod en anden race, skal omvende sig!

Under Frelserens jordiske tjenestegerning betjente han konstant dem, som blev holdt udenfor, marginaliseret, fordømt, overset, misbrugt og regnet for intet. Kan vi som hans tilhængere gøre mindre? Svaret er nej! Vi tror på frihed, venlighed og retfærdighed for alle Guds børn!

Lad os gøre det klart. Vi er brødre og søstre, alle er vi børn af en kærlig Fader i himlen. Hans Søn, Herren Jesus Kristus, opfordrer alle til at komme til sig – »sort og hvid, træl og fri, mand og kvinde« (2 Ne 26:33). Det sømmer sig for enhver af os at gøre alt, hvad vi kan i vores indflydelsessfære for at bevare den værdighed og respekt, som enhver af Guds sønner og døtre fortjener.

Et land er ikke bedre end dets befolkning. Dette kræver, at indbyggere fremelsker et moralsk kompas, der hjælper dem med at skelne mellem rigtigt og forkert.

Ulovlige handlinger såsom at plyndre, skamfere og ødelægge offentlig eller privat ejendom kan ikke tolereres. Aldrig er et onde blev rettet med et andet onde. Ondskab er aldrig blevet løst med mere ondskab.

Vi er nødt til at fostre vores tro på Guds faderrolle og menneskets broderskab.

Vi er nødt til at fostre en fundamental respekt for menneskelig værdighed for hvert eneste menneske, uanset dennes farve, overbevisning eller sag.

Og vi er nødt til utrætteligt at arbejde på at opbygge broer af forståelse snarere end mure af adskillelse.

Jeg beder indtrængende til, at vi kan arbejde sammen for fred, gensidig respekt og for i rigt mål at vise kærlighed til alle Guds børn.

Præsident Russell M. Nelson

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.