Emne

Præst

Et ansvarsfuldt embede i Det Aronske Præstedømme, der generelt tildeles unge mænd i alderen 16 til 18 år samt nye, mandlige, voksne kirkemedlemmer. Præster velsigner nadveren (ligesom ved altergang), der omdeles til Kirkens medlemmer under søndagens gudstjeneste. Med tilladelse fra lokale præstedømmeledere kan præster også udføre dåb.

I de lokale menigheder organiseres præsterne i små grupper, kaldet kvorummer. Kvorumsmedlemmer hjælper hinanden med at udvikle lederskabsfærdigheder og tjene andre, idet de stræber efter at følge Jesus Kristus.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.