Emne

Politisk neutralitet

Kirkens mission er at forkynde Jesu Kristi evangelium, ikke at vælge politikere. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er neutral i forhold til partipolitik. Dette gælder i alle de mange lande, hvor Kirken er repræsenteret.

Kirken -

 • støtter, fremmer eller modarbejder ikke politiske partier, kandidater eller politiske programmer.
 • tillader ikke, at Kirkens bygninger, medlemslister eller andre ressourcer benyttes til partipolitiske formål.
 • forsøger ikke at vejlede sine medlemmer med hensyn til, hvilken kandidat eller parti de bør stemme på. Dette gælder, uanset om kandidaten til et embede er medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige eller ej.
 • forsøger ikke at vejlede eller diktere offentligt valgte ledere.

Kirken -

 • opfordrer sine medlemmer til at være aktive som ansvarlige borgere i deres lokalsamfund, herunder at være informeret om samfundsspørgsmål og at stemme ved valg.
 • forventer, at dens medlemmer involverer sig i den politiske proces på en velinformeret og ordentlig måde, idet man respekterer den kendsgerning, at Kirkens medlemmer har forskellig baggrund og erfaringer og kan have forskellige meninger i partipolitiske spørgsmål.
 • beder kandidater på valg om ikke at antyde, at Kirken støtter deres kandidatur eller valgprogram.
 • forbeholder sig ret til som institution på en ikke-partipolitisk måde at udtale sig om spørgsmål, som den anser for at have væsentlige konsekvenser for samfundet eller moralen, eller som direkte påvirker Kirkens interesser.

I USA, hvor næsten halvdelen af verdens sidste dages hellige bor, er det sædvane, at Kirken ved hvert landsdækkende valg udsender et brev, der skal læses op i alle menigheder. Heri opfordrer Kirken sine medlemmer til at stemme, men understreger samtidig Kirkens partipolitiske neutralitet.

Forhold til regeringer

Folkevalgte ledere, som er sidste dages hellige, træffer deres egne beslutninger og er ikke nødvendigvis enige med hinanden eller tilmed med Kirkens offentligt fremsatte holdning. Selv om Kirken kan kommunikere sine holdninger til dem, ligesom den kan til enhver anden folkevalgt leder, anerkender den, at disse folkevalgte stadig skal træffe deres egne valg baseret på det, de tror er bedst og med hensyntagen til de valgkredse, som de er valgt til at repræsentere.

Nutidig omtale i hellig skrift om regeringers rolle: Lære og Pagter, afsnit 134

Præsiderende kirkelederes involvering i politiske partier

Som tillæg til Det Første Præsidentskabs brev af 16. juni 2011 gentages og tydeliggøres Kirkens stilling til politisk neutralitet ved begyndelsen af en ny valgkamp. Det gælder for alle generalautoriteter på fuld tid, hovedpræsidentskaber for Kirkens organisationer, missions- og tempelpræsidenter. Denne retningslinje gælder ikke for kirkeansatte på fuld tid.

»Kirkens generalautoriteter og hovedpræsidentskaber og deres ægtefæller samt andre kirkeledere på fuld tid bør ikke personligt deltage i politiske kampagner, herunder støtte kandidater, indsamle bidrag, tale på vegne af eller på anden måde anbefale kandidater eller yde økonomiske bidrag.

Områdehalvfjerdsere, stavspræsidenter og biskopper kan, eftersom de ikke er fuldtidsledere i Kirken, frit bidrage, tjene i kampagnekomiteer eller på anden måde støtte kandidater af eget valg med den klare forståelse, at de -

 • udelukkende handler som privatpersoner i den demokratiske proces, og at de ikke antyder eller lader andre forstå, at deres handlinger eller støtte på nogen måde repræsenterer Kirken.
 • ikke benytter Kirkens brevpapir, Kirkens adresselister, e-mailsystemer eller Kirkens bygninger til fremme af politiske formål.
 • ikke involverer sig i at indsamle bidrag eller andre former for politiske kampagner, hvor der fokuseres på andre kirkemedlemmer, som de har tilsyn med på kirkeplan.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.