Pressemeddelelse

Præsident Uchtdorf besøger medlemmer og tre europæiske templer

Præsident Uchtdorf besøger medlemmer og tre europæiske templer

Et medlem af Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige talte til de europæiske mormoner og besøgte det nye tempel i Paris i Frankrig, templet i Frankfurt i Tyskland, som er under renovering, og templet i Haag i Holland.

Præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver i Det Første Præsidentskab; og hans hustru, Harriet, deltog i turen, der varede i ti dage i april.

Under hans besøg spurgte sidste dages hellige om, hvornår de lokale templer vil åbne og fungere. Præsident Uchtdorfs svar var, at de skulle sørge for at være rede til at tage til templet, når det åbner. Han fortalte, at medlemmer bør planlægge at være klar til at træde ind i den hellige bygning nu, så de, når templet åbner, vil være klar til at tage del i Herrens velsignelser.

 

Folk begyndte at besøge templet i Paris i Frankrig den 22. april 2017 og vil fortsat kunne gøre det frem til den 13. maj, med undtagelse af søndage. Templet bliver indviet søndag den 21. maj og en kulturel begivenhed vil blive afholdt aftenen forinden.

Præsident og søster Uchtdorf besøgte templet sammen med Kirkens præsiderende biskop, biskop Caussé, og hans hustru Valérie.

Templet i Haag i Holland blev indviet den 8. september 2002 af præsident Gordon B. Hinckley. Det var Kirkens 114. tempel på verdensplan.

Præsident og søster Uchtdorf mødtes med tempelpræsidenten og hans hustru, Marvin og Sandy Van Dam.

Præsident Uchtdorf besøgte også templet i Frankfurt i Tyskland, som er under omfattende renovering. Han mødtes med bygherrerne og Hanno Luschin, som er projektmanager. Templet blev bekendtgjort i 1981 og stod færdigt seks år senere. Kirkens præsident Ezra Taft Benson indviede templet ved 11 sessioner fra den 28. til den 30. august 1987.

Templet i Frankfurt forventes færdigt og genindviet i 2018.

Præsident Uchtdorf mødtes med ældste Patrick Kearon fra De Halvfjerds og ældste Kearons hustru Jennifer i Frankfurt.

Ved møder med sidste dages hellige opfordrede præsident Uchtdorf dem til at holde befalingerne, tjene andre og stole på Herren.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.