Nyhed

Præsident Obama erkender mormonernes bestræbelser omkring de religiøse frihedslove.

Præsident Barack Obama mødtes med kirkeledere torsdag aften (den 2. april) i Salt Lake City og udtrykte sin påskønnelse for kirkens lederskabsrolle i forsøget med at finde en balance mellem religiøs frihed og ikke-diskrimination. Han roste også kirkens verdensomspændende humanitære - og katastrofehjælps bestræbelser. Drøftelserne omfattede nødvendigheden af stærke familier til fordel for samfundets generelle velfærd. Kirkelederne udtrykte deres påskønnelse til præsident Obama for det eksempel han og hans hustru viser gennem deres sunde ægteskab og familieliv. I løbet af det 20 minutter lange møde berørte de yderligere i samtalen emnet immigration.

Kirkelederne, som mødtes med præsident Obama omfattede præsidenterne Henry B. Eyring og Dieter F. Uchtdorf fra Det Første Præsidentskab samt ældsterne L. Tom Perry og D. Todd Christoffersen fra De Tolv Apostles Kvorum.

Kirken præsident Thomas S. Monson var ikke i stand til at deltage i mødet. Kirkens talsmand Eric Hawkins sagde: ”Præsident Monson erindrer med glæde sit besøg i Det Hvide Hus hos præsident Obama, hvor han overrakte præsident Obama hans personlige historie i 2009. Begrundet i behovet for at spare sine kræfter til denne weekend.s Generalkonference følte man, at logistikken i at mødes ude af kirkens kontorer, med den vandren og de venteperioder, der er forbundet med et præsidentielt besøg, desværre ikke ville være forenelig med præsidents Monsons deltagelse.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.