Pressemeddelelse

Præsident Nelson inviterer til at dele det gengivne evangelium

2020 markerer 200-året for det første syn

Præsident Russell M. Nelson fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige inviterer sidste dages hellige til at dele Jesu Kristi evangeliet med andre i 2020. Det nye år markerer 200-året for det første syn.

 Profeten udsendte nytårsdag følgende besked på sine konti på Facebook, Twitter og Instagram.

»Da jeg talte ved oktoberkonferencen, betegnede jeg 2020 som det 200-årige mindeår for, at Gud Faderen og hans elskede Søn, Jesus Kristus, viste sig for Joseph Smith i et syn,« skrev præsident Nelson i et blogindlæg. »Det er et omdrejningspunkt i Kirkens historie, og din deltagelse er afgørende.«

Da jeg talte ved oktoberkonferencen, betegnede jeg 2020 som det 200-årige mindeår for, at Gud Faderen og hans elskede Søn, Jesus Kristus, viste sig for Joseph Smith i et syn. Denne enestående begivenhed i menneskets historie indledte gengivelsen af Herrens evangelium – en gengivelse som stadig er i gang i dag. Hvor er vi velsignede ved at leve i lyset af dette syn. Med det syn fulgte ny forståelse af Gud Faderens og hans Søn, Jesu Kristi, natur.

Gud elsker alle sine børn og har en vision for hver enkelt af os. Ligesom han lyttede til Josephs bøn i 1820, lytter han også til dig og længes efter at tale med dig igennem Ånden. Vor himmelske Fader har brug for dig. Vi har brug for dig. Det bliver et vigtigt år. Vi inviterer dig til virkelig at involvere dig i at dele budskabet om den fortsatte gengivelse af Frelserens evangelium. Vi vil snart fortælle mere herom, men du kan begynde i dag ved at handle på mine opfordringerne til dig ved den sidste generalkonference om at fordybe dig i gengivelsens smukke lys.

Vi inviterer dig til virkelig at involvere dig i at dele budskabet om den fortsatte gengivelse af Frelserens evangelium. Hvordan kan det se ud? Måske har du lyst til at begynde din forberedelse med at genlæse Joseph Smiths beretning om det første syn, som beskrevet i Den Kostelige Perle. Eller at overveje spørgsmål som »På hvilke måder ville mit liv være anderledes, hvis jeg ikke længere havde den viden, jeg har fra Mormons Bog?« eller »Hvilken forskel har de begivenheder, der fulgte det første syn, betydet for mig og mine elskede?«

Vælg dine egne spørgsmål. Skab din egen plan. Handl på enhver af disse invitationer i din forberedelse på at dele det vigtige budskab om den fortsatte gengivelse. Når du vender dig til Jesus Kristus i et forsøg herpå, vil Gud forberede dig til at modtage yderligere lys. Det er din personlige forberedelse, der vil bidrage til at gøre aprilkonferencen ikke blot mindeværdig, men uforglemmelig. Tiden til handling er nu. Dette er et omdrejningspunkt i Kirkens historie, og din deltagelse er afgørende.

Jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesus Kristus lever. Han leder denne kirke i dag. Gud stoler på, at vi allesammen vil spille en vigtig rolle i gengivelsen af hans evangelium.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.