Indblik

Hvordan samarbejder verdens religiøse ledere?

Det er næsten 180 år siden, at Joseph Smith beskrev et ideal for tolerance, som virker forbløffende moderne set i bakspejlet. »Jeg erklærer frimodigt for himlen, at jeg er lige så rede til at dø, når det gælder om at forsvare rettighederne for en presbyterianer, en baptist eller et andet godt menneske fra ethvert andet religiøst samfund.« 

Som den første præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fremhævede Smith princippet om religionsfrihed og tolerance, da han skrev: »Vi kræver ret til at tilbede Gud den Almægtige i overensstemmelse med vor egen samvittigheds bud og indrømmer alle mennesker den samme ret – lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil.« (TA 1:11).

I november 2019 mødtes hans excellence dr. Mohammad Abdulkarim Al-Issa, der er generalsekretær for Muslim World League og formand for International Organization for Muslim Scholars, med Det Første Præsidentskab i Salt Lake City i Utah i USA.

             https://www.thechurchnews.com/leaders-and-ministry/2019-11-06/prominent-muslim-leader-meets-with-first-presidency-to-build-interfaith-friendship-166186

Medlemmer af Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige mødte hans excellence dr. Mohammad Al-Issa, generalsekretær i Muslim World League den 5. november 2019. Ophavsret: Intellectual Reserve, Inc.

»Det, jeg har set her, er et godt eksempel på den sande betydning af barmhjertighed og kærlighed til menneskeheden,« sagde dr. Al-Issa efter at have besøgt Welfare Square, ifølge et opslag på Newsroom. »Over hele verden må vi følge denne humanitære (tilgang) omhyggeligt. Hele verden har også brug for at se og lære af denne indsats og disse projekter.«

 »Vi kan bringe budskabet til den islamiske verden og fortælle dem, at der er mennesker i visse dele af verden, hvor de (vier) deres liv til især at tjene deres brødre og søstre og menneskeheden. Jeg ønsker at lykønske jer. Jeg er virkelig forbavset over at se omfanget af det arbejde, I tilbyder her. I er en inspiration for andre.«

Præsident Russell M. Nelson mødtes tidligere i 2019 med pave Frans i Vatikanet i Rom, det første møde mellem en sidste dages hellig præsident og en pave. Dette besøg fandt sted, dagen før præsident Nelson indviede det første tempel i Rom for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Præsident Nelson blev ledsaget af præsident M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum. https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/president-nelson-meets-with-pope-francis-at-the-vatican?lang=eng

Efter mødet på 33 minutter mødtes præsident Nelson og præsident Ballard med repræsentanter for medierne. »Vi havde en meget venlig og uforglemmelig oplevelse. Hans Hellighed var meget elskværdig, varm og velkommende,« sagde præsident Nelson. Han fortsatte: »Han er en venlig og vidunderlig mand, og hvor er den katolske kirke heldig at have en så elskværdig, interesseret, kærlig og dygtig leder.«

Multireligiøst møde med Tyrols guvernør Platter © 2019 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Biskop Gerhard Egger, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, fremhævede de vellykkede interreligiøse aktiviteter i 2019 som talsmand for den multireligiøse platform i Innsbruck. En samlet multireligiøs rejse til Rom, afholdelse af Kirkernes lange aften som Religionernes lange aften samt de multireligiøse bidrag som del af 350-året for Innsbruck Universitet. Personligt ser han et behov for at gøre mere i forbindelse med statens uddannelsesmæssige mandat, når det gælder repræsentationen af religiøse samfund og deres videregivelse af værdier for at stabilisere samfundet. 

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 https://www.presse-mormonen.at/artikel/multireligi%C3%B6ses-treffen-mit-tiroler-landeshauptmann-platter

 Betsy VanDenBerghe sagde i sin artikel Becoming Better Saints through Interfaith Involvement: »Når vi tjener sammen med personer fra andre trosretninger, har jeg fundet, at opmuntringen fra ældste Quentin L. Cook fra De Tolv Apostles Kvorum har talt sandt: Respektfuld og oprigtig økumenisk tjeneste opbygger ikke blot vores samfund, men gør os alle kollektivt og individuelt i stand til at udvikle os i vores kærlighed til Gud og hans børn … Jeg ved også, at vi sidste dages hellige tager Jesu befaling om at elske vores næste, klæde den nøgne, bespise de sultne og besøge de fangne, alvorligt (se Matt 25:34-36), uden at forvente konvertering af modtageren eller dem, vi tjener med. Oprigtig og respektfuld engagement blandt forskellige trosretninger kræver aldrig, at en gruppe, heriblandt vores egen, fornægter sin overbevisning. Det opfordrer snarer deltagere til at følge opfordringerne: »Strid ikke mod nogen kirke« (L&P 18:20) og »Klæd jer i næstekærlighedens bånd« (L&P 88:125).

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.