Pressemeddelelse

Præsident Nelson besøger Europa

Præsident Russell M. Nelson fra De Tolv Apostles Kvorum og andre generalautoriteter fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige besøgte missionærer og medlemmer i Europa i oktober måned som en del af den årlige gennemgang af Kirkens fremgang i Det Europæiske Område


Præsident Russell M. Nelson fra De Tolv Apostles Kvorum og andre generalautoriteter fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige besøgte missionærer og medlemmer i Europa i oktober måned som en del af den årlige gennemgang af Kirkens fremgang i Det Europæiske Område. Udover det, så afholdt han møder i England, Italien, Spanien og Tyskland for at opmuntre og oplære medlemmer og missionærer. Præsident Nelson deltog under sit besøg også i stavskonferencer i England og besøgte byggepladsen for templet i Rom. En stav er en gruppe af lokale menigheder indenfor et geografisk område.

 


Præsident Nelson var ledsaget af ældste Donald L. Hallstrom fra De Halvfjerds’ Præsidium og præsiderende biskop Gérald Caussé. Hallstrom og Caussé hjalp præsident Nelson med at betjene de hellige og gennemgå Det Europæiske Områdekontor. Ved forskellige møder var præsident Nelson også ledsaget af områdepræsident Patrick Kearon og andre medlemmer af det europæiske områdepræsidentskab.
»Vi er glade for at have præsident Nelson på besøg for at gennemgå det arbejde, Kirken udfører i Det Europæiske Område,« sagde præsident Kearon. »Vi er taknemlige for det arbejde og den tjeneste, som medlemmer og missionærer yder, og som bidrager til Kirkens fremgang i Europa.«
Præsident Nelson er en internationalt kendt hjertekirurg og forsker. Han blev opretholdt til De Tolv Apostles Kvorum den 7. april 1984. Han blev indsat som præsident for De Tolv Apostles Kvorum den 15. juli 2015. Han står nævnt i Who’s Who in the World, Who’s Who in America og Who’s Who in Religion. De Tolv Apostles Kvorum er et af de øverste præsiderende råd i Kirkens ledelse. Apostlene fører, foruden deres primære ansvar for at være særlige vidner om Kristi navn i hele verden, tilsyn med den globale kirkes udvikling.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.