Nyhed

Præsident Monson besøger Kirkens medlemmer i Tyskland

»Deutschland, ich liebe dich« (»Tyskland, jeg elsker dig«), fortalte præsident Thomas S. Monson medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Hamburg og smilede ved afslutningen af det første af fire møder på en tur til Tyskland i oktober 2012. Verdenslederen for Kirken besøgte de trofaste i Hamburg, Berlin, München og Frankfurt am Main.

»I flere uger har jeg ivrigt set frem til dette besøg i et land og hos et folk, som jeg elsker højt,« sagde præsident Monson ved det sidste møde i Jahrhunderthalle i Frankfurt am Main den 21. oktober, som blev transmitteret til kirkebygninger i hele Tyskland, Østrig og Schweiz. Flere end 10.000 sidste dages hellige var samlet til de fire møder og yderligere tusinder overværede satellittransmissionen.

Det centrale i præsident Monsons budskab til de tyske kirkemedlemmer var hans formaning om at følge Jesus Kristus. »Det er i dag min bøn, at vi må have lyttende øre, så vi kan høre ham banke på, værdsætte Herrens invitation og have visdom til på vid gab at åbne vores hjerte og porten til vores sind, så Jesus Kristus kan komme ind til os,« sagde præsident Monson i Hamburg.

De, der mærker Frelserens indflydelse, oplever en forandring i deres tilværelse og har et ønske om at tjene andre, forklarede han i Berlin. Præsident Monson mindede forsamlingen i München om, at Jesus kaldte fiskere til at gå fra deres net og erklærede, at han ville gøre dem til menneskefiskere. Alle Kristi disciple kan være menneskefiskere, sagde han. Han fortalte de trofaste forsamlet i Frankfurt am Main, at Jesus underviste ved eksempel. Han underviste i tilgivelse ved at tilgive og barmhjertighed ved at være barmhjertig, tilføjede præsident Monson.

Præsident Monsons særlige forhold til Tyskland går flere årtier tilbage. En kold novemberdag i 1968 mødtes han med kirkemedlemmer i en beskadiget lagerbygning i Görlitz. Dybt rørt af deres tro fremsatte han en bevægende erklæring, der skulle definere hans virke i Kirken i Europa. »Hvis I forbliver trofaste over for Guds bud,« lovede præsident Monson, »vil I få hver eneste velsignelse, som ethvert medlem af Kirken i ethvert land kan få.«

En anden mindeværdig oplevelse for præsident Monson var indvielsen af den daværende Tyske Demokratiske Republik, så Jesu Kristi evangelium kunne udvikle sig. Tidligt om morgenen den 27. april 1975 bad han indvielsesbønnen på en bjergside i nærheden af Dresden. Han udtrykte taknemlighed for Kirken i landet, beskrev medlemmernes tro og bønfaldt om en udvej for, at de hellige kunne komme til templet, der er et særligt, helligt sted for sidste dages hellige. På det tidspunkt lå det nærmeste tempel i Schweiz på den anden side af jerntæppet.

Præsident Monson genså på sin rejse til Tyskland i 2012 gamle venner og bekendte i Sachsen. Han vendte tilbage til Dresden og modtog af ældste José A. Teixeira, områdepræsident i Europa, et indrammet foto af indvielsesstedet, hvorfra man kan se ud over Elben.

»Nu hvor præsident Monson besøger Tyskland, kan vi alle se, og vi er vidner til, at hans profetiske løfte er blevet opfyldt. Det har været en vidunderlig velsignelse for os alle at have ham her blandt os, hvor han talte til forsamlinger i Hamburg, Berlin München og Frankfurt. Præsident Monson er helt klart en mand med dybe følelser for tyskerne, og den kærlighed er gengældt,« sagde ældste Teixeira.

Præsident Monsons historiske løfte i Görlitz viste sig at være profetisk.

Den 29. og 30. juni 1985 blev templet i Freiberg indviet, det første tempel bygget på tysk jord. Og før Berlinmuren faldt, fik udenlandske missionærer lov til at komme til DDR, og missionærer fra DDR fik tilladelse til at rejse ud af landet for at tjene på mission andre steder.

To år efter indvielsen af templet i Freiberg blev et tempel i Friedrichsdorft i Hessen indviet. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har i dag 38.500 medlemmer i Tyskland fordelt på 173 menigheder.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.