Pressemeddelelse

Opdatering i august 2021 af Kirkens Håndbog

Den seneste runde af opdateringer af den engelske udgave af Kirkens Håndbog: Tjeneste i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, blev udgivet den 4. august 2021. Den omfatter et nyt kapitel, to omskrevne kapitler, et udvidet kapitel og mange opdaterede administrative retningslinjer. Den indeholder også mindre revisioner i andre kapitler.

Handbook01Download Photo

Disse opdateringer er blevet udgivet på engelsk på ChurchofJesusChrist.org og i appen Evangelisk Bibliotek. De vil blive oversat til andre sprog i de kommende måneder. Hele håndbogen forventes at være opdateret på engelsk ved udgangen af dette år.

Denne håndbogsrevision, som begyndte i februar 2020, foregår under ledelse af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum.

De væsentligste ændringer er anført nedenfor.

  • Kapitel 4: »Lederskab og råd i Jesu Kristi Kirke.« Titlen er ændret til også at omfatte »og råd«. Kapitlet er blevet udvidet med generelle oplysninger om råd, herunder nogle af de oplysninger, der tidligere stod i kapitel 7.
  • Kapitel 5: »Ledelse i Kirken og i området.« Dette nye kapitel beskriver arbejdet og ansvar for kirkeledere og -råd i Kirken og i området. Den forklarer også ansvaret for de nye kaldelse af organisationsvejledere i området. Bemærk: Med tilføjelsen af et nyt kapitel 5 er det tidligere kapitel 5 (»Stavsledelse«) nu blevet kapitel 6. Det tidligere kapitel 6 (»Biskoprådet«) er nu blevet til kapitel 7. Indholdet fra kapitel 7 (»Råd i Kirken«) er nu i kapitlerne 4 og 29.
  • Kapitel 20: »Aktiviteter.« Dette omskrevne kapitel indeholder en mulighed for at organisere et aktivitetskomité i store menigheder, præciserer instrukser om enheder for enlige voksne, der afholder aktiviteter mandag aften, opdaterer instrukser om aktiviteter op multistavs- og områdeniveau, og opdaterer retningslinjer for Til styrke for de unge-stævner (FSY).
  • Kapitel 30: »Kaldelser i Kirken.« Dette omskrevne kapitel indeholder instruktioner om, så vidt det er muligt, at medlemmer bør tjene i kaldelser længe nok til at etablere stærke relationer med dem, de tjener. Kapitlet forklarer også, hvem der kan kalde og afsætte stavs- og menighedssekretærer.

Andet nyt og opdateret indhold

Biskopråd og stavspræsidentskaber kan nu have op til to assisterende assistenter, der hjælper menighedens og stavens assistenter med deres opgaver. Se flere oplysninger i afsnit 6.4.1 og 7.3.

I et nyt afsnit om flygtninge står der, at sidste dages hellige »som en del af deres ansvar for at tage sig af dem i nød … tilbyder deres tid, talenter og venskab for at byde flygtninge velkommen som medlemmer af deres lokalsamfund.« I teksten henvises læseren til ChurchofJesusChrist.org/refugees. Et særskilt afsnit med titlen »Indvandring« (tidligere »Udvandring af medlemmer«) understreges, at der skal udvises samme imødekommende holdning over for indvandrere.

Afsnittet »Politisk og samfundsmæssig aktivitet« er blevet opdateret. »Medlemmerne bør ikke dømme hinanden i politiske spørgsmål«, står der i afsnittet. »Trofaste sidste dages hellige kan tilhøre en række forskellige politiske partier og stemme på en række forskellige kandidater. Alle bør føle sig velkomne i kirken.« (Læs lignende kommentarer fra præsident Dallin H. Oaks ved aprilkonferencen 2021).

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.