Pressemeddelelse

Offentligheden inviteres til rundvisning i templet i Freiberg i Tyskland

Offentligheden er inviteret til at besøge templet ved et åbent hus fra fredag, den 12. august 2016, til og med lørdag, den 27. august 2016, med undtagelse af søndage.

Offentligheden inviteres til rundvisning i templet i Freiberg i Tyskland

Frankfurt – Det Første Præsidentskab har bekendtgjort datoer for åbent hus og genindvielse af templet i Freiberg i Tyskland i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som har været lukket på grund af renovering. Offentligheden er inviteret til at besøge templet ved et åbent hus fra fredag, den 12. august 2016, til og med lørdag, den 27. august 2016, med undtagelse af søndage.

Templet bliver formelt indviet søndag, den 4. september 2016, ved tre møder. I forbindelse med indvielsen af templet bliver der afholdt et kulturelt arrangement med musik og dans lørdag, den 3. september 2016.

Templet i Freiberg er det eneste tempel, der er bygget i et kommunistisk land. Det blev indviet i juni 1985, fire år før Berlinmuren faldt, og Tyskland blev genforenet. Det blev senere udvidet og genindviet den 7. september 2002 for at imødekomme medlemmernes behov i den østlige del af Tyskland og i de østeuropæiske lande Polen, Tjekkiet, Ungarn, Bulgarien, Moldova og Rumænien.

Templets ydre i Freiberg er murstensmure påført hvidt puds, og det har et moderne design med tysk indflydelse. På templets forside står to søjler, der øverst forenes af en høj bue, hvorpå der står en statue af englen Moroni, en profet fra Mormons Bog. Taget består af blågrå skiferplader. På tempelgrunden ligger der også en sidste dages hellig kirkebygning, hvor Kirkens medlemmer kommer til gudstjeneste om søndagen og har aktiviteter i løbet af ugen.

Hvor Kirkens godt 18.000 kirkebygninger er åbne for alle mennesker, som ønsker at overvære en gudstjeneste, har kun trofaste sidste dages hellige adgang til templer, når de formelt er indviet. Templer betragtes som »Herrens hus«, hvor Kristi lærdomme bekræftes ved vielser, dåb og andre ordinancer, der forener familier for evigt. Inde i templet lærer Kirkens medlemmer mere om formålet med livet og aflægger løfter om at tjene Jesus Kristus og deres medmennesker.

Når templet i Freiberg i Tyskland bliver indviet, vil det være et af Kirkens 151 fungerende templer verden over. Det er et af to templer i Tyskland, det andet tempel blev indviet i Frankfurt i 1987.

Klik på linket og læs på engelsk om andre templer. Herunder en lille video.  

Retningslinjer vedrørende omtale: Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se flere oplysninger om brug af Kirkens navn ved at besøge www.newsroom.com og klikke på Style Guide nederst på siden.

Kontaktoplysninger:

Dr. Ralf Grünke

gruenkera@ldschurch.org

Kontor: +49 69 54802265

Mobil: +49 176 14492265

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.