Pressemeddelelse

Nyt europæiske områdepræsidentskab begynder deres virke

Med virkning fra 1. august 2019 begynder ældste Gary B. Sabin sit virke som den nye præsident for Det Europæiske Område i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Ældste Massimo De Feo vil tjene som førsterådgiver og ældste Erich W. Kopischke som andenrådgiver. Det nye områdepræsidentskab blev bekendtgjort i april.

    

Administration af den verdensomspændende kirke varetages i 21 geografiske områder. I dag præsiderer det europæiske områdepræsidentskab over 493.970 medlemmer i 1.300 menigheder i mere end 40 lande, 26 missioner og en missionærskole. Der er også 15 templer, enten fungerende eller under opførsel eller renovering eller bekendtgjort. Det nye områdepræsidentskab vil under ledelse af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum yde åndelig og administrativ vejledning til ledere og medlemmer af Kirken i regionen.

Ældste Gary B. Sabin blev opretholdt som generalautoritet og halvfjerdser i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 2. april 2016. Han har senest tjent som førsterådgiver i det europæiske områdepræsidentskab.

Ældste Sabin har tjent i talrige kirkekaldelser, herunder som fuldtidsmissionær i Holland/Belgien, biskop, stavspræsident og områdehalvfjerdser.

Ældste Sabin er født i Provo i Utah den 7. april 1954 og har en kandidatgrad i virksomhedsledelse fra Stanford University og en bachelorgrad i finansiering fra Brigham Young University. Hans karriere har været fokuseret på erhvervsejendomme som stifter og direktør for to firmaer, der handles på New York Stock Exchange. Han har også stiftet Sabin Children’s Foundation, som yder sundhedshjælp til børn i tredjeverdenslande. Han blev gift med Valerie Purdy i august 1976, og de seks børn.

Ældste Massimo De Feo blev opretholdt som generalautoritet og halvfjerdser i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 2. april 2016. Ældste De Feo havde ved sin kaldelse virket som medlem af De Halvfjerds’ Tredje Kvorum i Det Europæiske Område. Ældste De Feo har tjent i talrige kirkekaldelser, herunder som fuldtidsmissionær i Rom-missionen i Italien, grenspræsident, distriktspræsident, rådgiver i et biskopråd, højrådsmedlem, stavspræsident og områdehalvfjerdser.

Efter sin fuldtidsmission begyndte han en karriere i diplomatiet, da han blev ansat af det amerikanske udenrigsministerium og akkrediteret ved ambassaden i Italien. Efter mere end 30 års ansættelse har han senest virket som stedfortrædende regional leder for administrationen af Social Security i Sydeuropa, Nordafrika og Mellemøsten. Ældste De Feo er født i Taranto i Italien den 14. december 1960. Han blev gift med Loredana Galeandro i august 1984. De har tre børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.