Emne

Nutidige profeter og fortsat åbenbaring

  • Nutidige apostle og profeter er et særligt særkende ved Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Kirkens medlemmer anser Kirkens seniorledere – Joseph Smith, Brigham Young og de efterfølgende præsidenter af Kirken – som Guds profeter på samme måde som Abraham, Moses, Esajas og apostlene på Jesu Kristi tid var det. Thomas S. Monson er Kirkens nuværende præsident og profet.
  • Medlemmer tror på, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er en genoprettelse af den oprindelige kirke, som Jesus Kristus grundlagde i løbet af sit jordiske liv. En del af den genoprettelse omfatter levende profeter og apostle.
  • Med de nutidige profeter følger fortsat åbenbaring og yderligere skrifter. Joseph Smith er måske bedst kendt for sin oversættelse af Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus og for at have grundlagt Kirken i det 19. århundrede. Kirkens efterfølgende præsidenter har siden da alle givet deres eget særlige bidrag.
  • Troen på profeter og apostle som Kirkens overhoved betyder dog ikke, at medlemmerne blindt følger deres ledere. Mens Guds profet modtager åbenbaring og inspiration om, hvordan Kirken som et hele skal ledes, så flyder åbenbaring på ethvert niveau, heriblandt til menighedens ledere og til de enkelte familier og medlemmer. Faktisk forventes det, at hvert enkelt medlem søger den form for guddommelige vejledning, der kan hjælpe dem i deres eget liv, i deres ansvar i Kirken og selv i den timelige stræben, indbefattet deres beskæftigelse. Det forventes også, at medlemmerne bønsomt søger deres eget »vidnesbyrd« eller overbevisning om de principper, som lederne underviser dem i.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.