Nyhed

Mormonledere fremhæver missionærarbejde under verdensomspændende udsendelse

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges præsident påmindede søndag eftermiddag mormoner over hele verden om, at der »ikke er noget vigtigere opråb, intet mere bindende ansvar, ingen lærdom mere direkte end påbuddet fra den opstandne Herre« om at »undervise alle nationer« i Jesu Kristi evangelium.

Denne kommentar fra præsident Thomas S. Monson kommer næsten otte måneder efter hans bekendtgørelse af lavere alderskrav for mormonmissionærer (mænd kan tjene som 18-årige og kvinder som 19-årige), en bekendtgørelse, der har skabt en ny bølge af missionærer.

Kirken – som altid har fulgt Jesu Kristi lærdomme i det Nye Testamente – bekendtgjorde nye ændringer i dens mission for at opfylde påbuddet om at gøre »alle nationer til [Kristi] disciple« (Matthæus 28:19). Under en to timer lang verdensomspændende udsendelse fra Marriott-centret i Provo, Utah, blev kirkeledere, missionærer og medlemmer også opfordret til at følge Frelseren, når de samarbejder om at bringe andre til Kristus.

Præsident Boyd K. Packer fra De Tolv Apostles Kvorum talte om vigtigheden af at undervise Jesu Kristi evangelium effektivt, idet han rådede medlemmerne til at beslutte sig for at gøre det rigtigt og være bedre. Og ældste L. Tom Perry fra De Tolvs Kvorum mindede sidste dages hellige om, at Kirkens »største og vigtigste pligt« ifølge profeten Joseph Smith »er at prædike evangeliet«.

Endnu en apostel, ældste Russell M. Nelson, mindede medlemmer og missionærer om at være opmærksomme på hver persons individuelle behov. Han sagde: »Når vi følger Jesus Kristus, gør vi det, som han ville gøre, og elsker, som han ville elske. ... Indtil du kender et menneskes navn og ansigt kan Herren ikke hjælpe dig til at kende hans eller hendes hjerte.«

Under mødet blev det blandt andet bekendtgjort, at antallet af nuværende missionærer har nået en milepæl, og at missionærer vil benytte internettet og digitale enheder for at nå ud til andre. Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolvs Kvorum sagde: »Der vil fortsat være forbedringer i den måde vi udfører missionærarbejde på.«

70.000 missionærer tjener

Antallet af missionærer stiger fortsat efter præsident Monsons bekendtgørelse i oktober 2012 om lavere alderskrav for missionærer. På det tidspunkt var der 58.500 tjenende missionærer; denne uge sagde ældste L. Tom Perry fra De Tolv Apostles Kvorum, at tallet var steget til flere end 70.000 – det største antal i Kirkens historie.

De 14.650 kvindelige missionærer udgør mere end 20 procent af dem. I april 2013 bekendtgjorde Kirken, at det øgede antal af kvindelige missionærer har resulteret i oprettelsen af et råd for missionslederskaber, hvor missionsledere af begge køn deltagere. Dette råd består af missionspræsidenten og hans kone, præsidentens assistenter, zoneledere og trænende søstermissionærer – en nyligt oprettet rolle.

I februar 2013 offentliggjorde Kirken, at 58 nye missioner blev oprettet for at imødekomme tilstrømningen af nye missionærer, hvilket bragte det samlede antal af missioner op på 405. Ved årets slutning forventer Kirken at have 85.000 tjenende missionærer.

Teknologi som middel til at invitere andre til at følge Jesus Kristus

Under mødet søndag eftermiddag bekendtgjorde ældste Perry også ændringer i, hvordan missionærer bruger deres tid på at finde mennesker at undervise. Fordi mange mennesker foretrækker at skabe forbindelse til Kirken online, vil missionærer bruge internettet og digitale enheder i deres tjeneste, sagde han. Han bemærkede, at missionærer vil komme til at bruge »mormon.org, Facebook, blogs, email, ... tekstbeskeder« og andre platforme for at række ud til mennesker. »Kirken må tilpasse sig en verden i ændring,« sagde ældste Perry.

I en tale tidligere på dagen til nye missionspræsidenter, sagde kirkeledere, at missionærernes brug af internettet og digitale enheder som iPads vil blive introduceret i faser, og til at begynde med kun i specifikke missioner. Det gælder resten af året. Kirken forventer, at disse værktøjer vil blive gjort tilgængelige for missionærer over hele verden i løbet af næste år.

Ældste Perry sagde at dem, som har interesse i Kirken, ofte klager over, at de »kigger forbi en af vores kirkebygninger, og så er den låst.« Han sagde, at missionærerne vil være i kirkebygningerne efter behov for at hilse på folk og give dem en rundtur af vores kirkebygninger.

Under den verdensomspændende udsendelse, som blev set af flere hundrede tusinder af sidste dages hellige, opfordrede ældste Neil L. Andersen fra De Tolv Apostles Kvorum medlemmerne og missionærerne til at »arbejde sammen i tro og samhørighed« med »en kærlighed for hinanden og dem, vi tjener«, når de inviterer andre til at følge Jesus Kristus.

B-roll – The Work of Salvation Worldwide Leadership Broadcast (Klik for at hente)

SOTer – The Work of Salvation Worldwide Leadership Broadcast (Klik for at hente)

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.