Billedserie

Mormonismen i billeder: Kirkens unge piger | 6. april

»Mormonismen i billeder« er en række billedserier fra presse-mormon.dk, som skildrer Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og dens medlemmer over hele verden.

Young Women girl 3 30 13

Unge piger, deres mødre og ledere deltog for nylig i det årlige hovedmøde for Unge Piger i konferencecentret i Salt Lake City og tusinder af kirkebygninger over hele verden. Kirkens organisation for Unge Piger giver teenagepiger i alderen 12 til 17 år undervisning, opfordring til og støtte i at efterleve Jesu Kristi evangelium.

Young women meeting7 3 30 13

Præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver i Det Første Præsidentskab, fortalte de unge piger, at Gud vil hjælpe dem med at stå fast, når de står overfor udfordringer. »Jeres Himmelske Fader kender jer,« sagde han. »Selv, når ingen andre hører jer, så hører Han jer.«

Young women meeting9

Præsident Uchtdorf sammenlignede livet med en rejse, og sagde, at vor Himmelske Fader har givet et kort for at hjælpe sine børn med at finde den rette vej. »Han sendte jer ikke på denne rejse for at vandre formålsløst omkring,« sagde han. »Dette kort er Jesu Kristi evangelium, de gode nyheder, og en Jesu Kristi discipels glædefulde vej.«

Young Women crowd 3 30 13

Unge Pigers organisation har til formål at hjælpe unge piger med at bygge deres tro på Gud og Jesus Kristus, forstå deres egne identiteter som Guds døtre, adlyde Guds befalinger og føle og genkende hans vejledning i deres liv.

Young Women Dalton 3 30 13

Unge Pigers hovedpræsident, søster Elaine S. Dalton, sagde, at unge piger har en »storslået skæbne« foran sig. »Jeg tror virkelig, at én dydig ung kvinde kan ændre verden, når hun bliver ledt af Ånden,« sagde hun.

YW colors

Unge Pigers program fokuserer på 8 værdier: Tro, guddomelighed, personlig værdi, kundskab, valg og ansvarlighed, gode gerninger, retskaffenhed og dyd. Disse bliver repræsenteret i forskellige farver, som vist på flagene ovenfor.

Young women meeting10

Søster Dalton sagde, at unge piger står overfor »høje stormstyrker af modstand, modgang, gruppepres og moralsk forurening«. Hun sagde, at Kirkens unge piger »står ubevægeligt« mod disse storme og fortsat må gøre det.

Young women meeting2

Søster Mary N. Cook, førsterådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab, sagde, at unge piger, som vælger at stå fast i deres tro, velsigner alle dem, som de har forbindelse til.

Young Women choir 3 30 13

Et kor bestående af unge piger fra Highland, Utah, stod for musikken til Unge Pigers årlige hovedmøde i 2013.

young woman playing cello 2

Unge piger står som regel for musikindslagene til hvert hovedmøde for Unge Pigers organisation. Her akkompagnerer Breanna Gibson fra Higland, Utah, pigekoret på hendes cello.

Young Women crowd3 3 30 13

Over 20.000 unge piger, deres mødre og ledere deltog i mødet. Andenrådgiver Ann M. Dibb sagde, at unge piger kan skabe trøstefulde og hellige steder for sig selv, uanset, hvor de befinder sig: »Selv på de hårdeste tidspunkter, I nogensinde har oplevet.«

Young Women crowd2 3 30 13

Konferencecentret i Salt Lake City bød de deltagende velkommen med bannere, der viste Unge Pigers logo - en fakkel, der repræsenterer Kristi lys, omringet af mottoet: »Stå for sandhed og retskaffenhed.«

Find os også på: Nyhedsbloggen og email.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.