Sidste nyt

Mormonerne har afholdt familieaften i 100 år

Da Frank Santiago, der nu er bosat i Provo i Utah, tilbage i 1957 var udstationeret i Alaska i USA’s luftvåben, lærte han om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges lære og besluttede sig for at blive døbt. En af disse væsentlige læresætninger var, at man fokuserede på familien, og Frank besluttede sig for, at han ville indføre den læresætning i sin kommende familie.

Da Frank var færdig med sine forpligtelser over for luftvåbenet, forlod han sine rødder i New York City og begyndte at studere på Brigham Young University i Provo i Utah, giftede sig med Ella Castagno fra Erda i Utah og fik syv børn, fem drenge og senere to piger. »Jeg følte et stort ansvar for min familie,« sagde Frank. »Jeg har altid gerne villet have, at børnene vidste, at evangeliet er det vigtigste i mit liv, og at jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne, for at hjælpe dem til selv at komme til at tro på Gud.«

Familien Santiago og millioner af andre medlemmer af Kirken har på tilsvarende vis gjort en ekstra indsats, tilpasset kalenderen og omverdenens krav for at adlyde dette 100 år gamle stadigt gældende råd om at holde regelmæssig familieaften. Et ugentligt familiemøde, som nu tilskyndes til at være mandag aften, bliver afholdt blandt medlemmerne af denne verdensomspændende kirke og stammer tilbage fra et råd fra Kirkens ledere for et århundrede siden.

Da samfundet havde et langsommere tempo, og en stor del af USA’s befolkning boede ude på landet, gav præsident Joseph F. Smith (1838-1918) i april 1915 betænksomt Kirkens medlemmer dette råd om at »indføre en ›hjemmeaften‹ i hele Kirken, hvor fædre og mødre kan samle deres drenge og piger omkring sig i hjemmet og undervise dem i Herrens ord.«

Kirkens ledere opfordrede efterfølgende til at afholde en hjemmeaften, men det var ikke før end i 1965 omkring 50 år senere, da Kirkens medlemskab var vokset betydeligt over hele verden, at præsident David O. McKay (1873-1970) opfordrede forældre til at afsætte en aften hver uge som familieaften og fik også udgivet et undervisningshæfte som en hjælp til at afholde aftenen. I 1970 udpegede Joseph Fielding Smith (1876-1972) mandag aften til at være den ugentlige familieaften og sagde, at andre aktiviteter eller møder i Kirken ikke måtte være i konflikt med den plan.

Præsident McKay lovede, da han igen lagde vægt på familieaften, at de, der varetager dette ansvar, vil få »store velsignelser«. Lektioner ved familieaften har bragt mange familier tættere på hinanden og har medført stor fred og harmoni i mange hjem.

Kirkens nuværende præsident Thomas S. Monson er enig. »Vi har ikke råd til at forsømme dette himmelsk inspirerede program. Det kan bringe åndelig vækst til hvert medlem af familien og hjælpe ham eller hende til at modstå de fristelser, som findes overalt. De lektier, som læres i hjemmet, er dem, som varer længst.«

Aaron Sherinian og hans hustru, Emily, fra Arlington i Virginia er nogle af de medlemmer af Kirken, som følger dette profetiske råd.

»Familieaften handler om alle de skøre mennesker, som vi deler vores liv med – vores familie,« siger Aaron.

»Det er en tradition, som vi har sammen med millioner af andre medlemmer af Kirken over hele verden,« tilføjer Emily. »Det handler om at afsætte tiden til virkelig at sætte det, der er allervigtigst – familien, tro, tjeneste og venskab – først.«


Stephanie Santiago, Frank og Ellas svigerdatter fra Orem i Utah, husker tilbage på en vigtig lektie, som hun lærte til en familieaften, da hun var ung.

»Jeg voksede op i Idaho i en familie med 11 børn,« forklarer Stephanie. »Min far havde altid lederstillinger i Kirken, og jeg kan huske, at han dag efter dag forlod hjemmet i sit kirketøj bestående af skjorte og slips, undtagen om mandagen. Han forsikrede os om, at mandagen var vores særlige aften til at være sammen, og han var til stede på trods af sine mange ansvar i Kirken og på sit arbejde. Nu kan jeg se, at min mand, Todd, værdsætter vores familietid på samme måde, som begge vore fædre gjorde. Det gør en stor forskel.«

At vokse sammen i evangeliet er det ultimative mål for et familiecentreret studium og aktivitet i Kirken. Stort set alle medlemmer af Kirken, som har prøvet det, kan huske en særlig undervisningssituation til en familieaften, enten som barn, forælder eller endda som bedsteforælder. Nogen af dem kan se, at deres grundlæggende tro kommer fra denne ugentlige familieaften, mens andre anerkender den selvtillid, de har fået ved at planlægge, organisere og deltage i familieaften.

Familieaftenens tidslinje

Følgende nævner vigtige datoer i forhold til familieaften.

27. april 1915
Det Første Præsidentskab (Joseph F. Smith, Anthon H. Lund og Charles W. Penrose) opfordrer til at afholde en »hjemmeaften«.

Januar 1965
Præsident David O. McKay ligger atter vægt på familieaften; hæftet Familieaften bliver udgivet. Der bliver givet vejledning til de personer, der leder en familieaften, og som ikke bor hjemme, deriblandt studerende eller andre unge voksne, der mødes i en gruppe.

1970
Mandag blev udpeget til at være dagen til familieaften over hele Kirken; der må ikke planlægges andre kirkemøder eller aktiviteter den aften.

1985
Efter, at der i 20 år var blevet udgivet et årligt undervisningshæfte til familieaften, blev Familieaften, Idé- og håndbog udgivet. Den bliver stadig trykt.

1987
En familieaftenvideo med 19 små videoklip blev produceret og udgivet.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.