Pressemeddelelse

Mormon missionærer såret i belgisk eksplosion

UPDATE: (april 16., 2016, kl. 7:50 MDT)

Ældste Richard Norby gav lørdag følgende opdatering på hans tilstand og fremskridt:

Over de sidste mange dage har ældste Richard Norby gjort positive fremskridt vedrørende sin helbredelse. Tidligere i denne uge blev hans sonde, og han kan igen indtage fast føde igen. Han er mere opmærksom og har gentagne gange takkede hans belgiske medicinske personale for deres pleje og omsorg.

På lørdag den april 16., 2016, seksogtyve dage efter Bruxelles terrorangreb vendte ældste Norby ledsaget af sin kone tilbage til USA i et ambulance fly. Han blev optaget på University of Utah Medical Center i Salt Lake City, Utah. Han modtager fortsat behandling for sine forbrændinger og granatsplintersår.

Som hans familie vil vi med oprigtighed takke de mange sygeplejersker og læger på A.Z. Jan Portaels Hospital og Queen Astrid Military Hospital, der har plejet vores mand og far med sympati, professionalisme og kærlighed over disse mange uger. I er blevet vores venner og svaret på vore bønner.

På dette tidspunktet i hans helingsproces vi er stadig meget opmærksom på de mange andre ofre og familier, der lider og er i sorg. I forbliver i vore bønner.

UPDATE: (april 8., 2016, kl. 10:00 MDT)

Ældste Richard Norbys familie har fredag givet følgende opdatering vedrørende hans tilstand og fremskridt:

Ældste Norby forbliver på hospitalets intensivafdeling i Belgien. Han har fortsat alvorlige bivirkninger fra infektionen og skaderne fra granatsplinter, og hans udviklingen er langsommere, end vi havde forventet. Vi er meget taknemmelige for de tanker og bønner, der fortsat gives på hans vegne. Vi ser frem til at have ham tilbage i USA til fortsat pleje og bedring så hurtigt som muligt.

UPDATE: (marts 31., 2016,  kl. 7:00 MDT)

The University of Utah Hospital afholdt torsdag marts 31, 2016 en pressekonference med familierne til tidligere mormonmissionærer Joseph Empey og Mason Wells, sammen med deres læger, for at give en opdatering på deres tilstand og velbefinden.

Følgende erklæring blev givet af University of Utah Hospital:

Både Joseph "Dres" Empey og Mason Wells er i rimelig stand og forventes at gøre fuld inddrivelser. De er ved at komme sig over anden grads forbrændinger på hænder, bryst, arme og ansigt, de bliver behandlet på afdelingen for forbrændinger af et team leder under Dr. Giavonni Lewis. Mason Wells er også ved at komme sig fra en akillesseneskade forårsaget af granatsplinter.

Forældrene, Court og Amber Empey fra Santa Clara, Utah og Chad og Kymberly Wells fra Sandy, Utah udtrykker deres taknemmelighed for den støtte, de har modtaget og beder om privatlivets fred i de kommende uger og måneder, da deres sønner komme sig.

UPDATE (marts 29., 2016 kl. 2:55 MDT)

To af de fire missionærer der blev hårdt såret i bombningerne i Bruxelles i sidste uge er tilbage i USA, og vil blive afløst som missionærer, fortæller Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i dag.

Missionerne -  Ældste Mason Wells og ældste Joseph Empey, både fra Utah - er vendt tilbage til USA og modtager lægebehandling på et hospital i Utah.

Gennem Kirkens talskvinde Kristen Howey, udtrykker familierne til missionærerne deres dybe taknemmelighed for den bekymring og bønner, der er kommet af mange i den forløbne uge.

De to andre sårede missionærer, ældste Richard Norby og søster Fanny Clain, fortsætter med at modtage medicinsk behandling på hospitaler i Bruxelles. I nærmeste fremtid vil Ældste Norby blive transporteret til USA for yderligere pleje til de alvorlige skader og vil også blive afløst fra missionen. Søster Clain, der er mindre alvorligt såret, forventes at genoptage missionærgerningen i USA, når hun er klar til at gøre det.

Ældste Brent H. Nielson, administrerende direktør for Kirkens Missionary Department, udtrykt "kærlighed og taknemmelighed" til hver missionær og deres familier. "Disse missionærer og deres kære har alle været igennem en traumatisk oplevelse. De har hver båret det med tro og fatning. Vi er stolte af dem alle. "

UPDATE (marts 25., 2016, kl. 8:30 MDT)

Søster Fanny Rachel Clains far, Thierry Clain, har givet følgende opdatering (anført nedenfor på dansk, engelsk og fransk) vedrørende hendes tilstand:

Fanny klarer sig godt. Hun blev igår opereret for at fjerne granatsplinter fra hendes krop, og hun hviler sig nu. Hun fik også 2. grads forbrændinger på sine hænder og ansigt, og er i behandling. Jeg har været i kontakt med hospitalet, men var ude af stand til at tale med Fanny, fordi hun sov. Jeg er blevet meget rørt over den bekymring og godhed som andre har udtrykt for Fanny. Jeg ser frem til at besøge hende lørdag og opholder mig et par dage sammen med hende.

Fanny is doing well. She was operated on yesterday to remove shrapnel from her body and is resting. She also received 2nd degree burns to her hands and face and is receiving treatment. I have been in contact with the hospital but was unable to talk with Fanny because she was sleeping. I have been extremely touched by the concern and goodness expressed by others in regards to Fanny. I look forward to visiting her Saturday and staying a few days with her.

Fanny se porte bien. Elle a été opérée hier pour retirer des éclats dans son corps et se repose. Elle a également eu des brûlures au 2ème degré aux mains et au visage et reçoit un traitement. Je suis en contact avec l'hôpital, mais je n'ai pas pu encore parler avec Fanny parce qu'elle dormait. Je suis très touché par l'inquiétude et la bonté exprimée par d'autres personnes en ce qui concerne Fanny. Je me réjouis de lui rendre visite samedi et de rester quelques jours avec elle.

—Thierry Clain

UPDATE (marts 24., 2016,  kl. 20:45 MDT)

Se erklæringen (på engelsk) fra Kirkens talsmand Eric Hawkins (taler fra Belgien) om, hvordan Kirken hjælper med at genforene de sårede missionærer i Bruxelles med deres kære.

UPDATE (marts 23., 2016, kl 10:00 MDT)

Som reaktion på den store mængde af medier anmodninger, udsender Kirken udtalelser fra familierne til tre af de berørte missionærer af eksplosionerne i tirsdags i Belgien.


Familien Wells udtalelse (anført på dansk og engelsk):


Vi er taknemmelige for, at vores søn, ældste Mason Wells, overlevede angrebet og modtager kvalificeret lægehjælp. Vi har kort talt med ham, og han føler sig velsignet over, at han ikke kom mere til skade, til trods for at han var tæt på bomben. Han har gennemgået kirurgisk behandling for at reparere hans akillessene, og han også blevet behandlet for forbrændinger og granatsplinterskader. Som en familie, føler vi bønnens kraft fra dem, vi kender, og dem, der kun har hørt Mason navn for første gang i dag. Vi vil fortsætte med at bede og håbe for alle berørt af denne tragedie.

We are grateful that our son, Elder Mason Wells, survived the attack and is receiving quality medical care. We have spoken to him briefly and he feels blessed that he wasn’t injured more, given his close proximity to the bomb. He has undergone surgery to repair his Achilles tendon, and he’s also been treated for burns and shrapnel injuries. As a family, we feel the power of prayer from those we know and those who only heard Mason’s name for the first time today. We will continue to pray and hope for everyone affected by this tragedy.

-Chad Og Kymberly Wells

Familien Empeys udtalelse (anført på dansk og engelsk):

Det har været en vanskelig dag for vores familie, og vores hjerter sønderkunst for de sårede eller dræbte ved angrebene i Belgien. Vi er taknemmelige for at vores søn, ældste Joseph Dresden Empey, er i live og har det godt. Han er blevet behandlet for anden grads forbrændinger på sine hænder, og i ansigt og hoved, og den kirurgisk behandling var netop afsluttet for at fjerne granatsplinterskader på benene. Vi har været i kontakt med ham, og han er taknemmelig og i godt humør. Vi har også været i kontakt med hans missionspræsident. Vi er taknemmelige for den megen kærlighed og bønner fra hele verden, og vi beder for alle, der berøres af denne tragedie.

This has been a difficult day for our family, and our hearts are broken for those injured or killed by the attacks in Belgium. We are grateful our son, Elder Joseph Dresden Empey, is alive and doing well. He has been treated for second-degree burns to his hands, face, and head, and surgery was just completed for shrapnel injuries to his legs. We have been in touch with him and he is grateful and in good spirits. We have also been in contact with his mission president. We are thankful for the outpouring of love and prayers from throughout the world, and we pray for all those affected by this tragedy. 

-Court Og Amber Empey

Familien Norbys udtalelse (anført på dansk og engelsk):

Richard Norby, tjener som missionær i Paris, Frankrig missionen, er blev såret ved bombningen af ​​lufthavnen i Bruxelles, tirsdag 22. marts 2016. Han har fået adskillige sår fra granatsplinter, andengrads forbrændinger på hans hoved og hals-området, sammen med mere alvorlige traumer fra granatsplinter på hans underben. Efter en lang operation, blev han lagt i en medicinsk koma, og vil forblive i denne tilstand i de næste par dage, der forventes en længerevarende genoptræning. Hans kone, Pamela Norby, var ikke i lufthavnen på tidspunktet for angrebet og støtter ham under denne udfordrende tid.

Som hans familie, vi ønsker at udtrykke vores dybe påskønnelse for hans omsorgsfulde og medicinsk kompetente personale og til alle dem, der har givet udtryk for gode ønsker og bønner på hans vegne. Vi ønsker at udtrykke vores kærlighed til Paris Frankrigs missionspræsident, præsident Babin, hans kone, og de fine missionærer. Vores bønner går til alle dem, der blev ramt af denne forfærdelige tragedie og ønske om hurtig bedring for alle de sårede omkringstående.

Richard Norby, a missionary serving in the Paris, France mission was injured in the bombing of the Brussels Airport on Tuesday March 22, 2016. He sustained several wounds from the shrapnel, second-degree burns to his head and neck area, along with more severe trauma from shrapnel to his lower leg. After a lengthy surgery, he was placed in a medically-induced coma, and will remain in this state for the next few days, with a lengthy recovery expected. His wife, Pamela Norby, was not at the airport at the time of the attack and is supporting him during this challenging time.

As his family, we wish to express our deep appreciation to his caring and competent medical staff and to all those who have expressed well-wishes and prayers on his behalf. We wish to express our love to the Paris, France mission president, President Babin, his wife, and the fine missionaries. Our prayers go out to all those who were affected by this terrible tragedy and wish for the speedy recovery of all the wounded bystanders. 

-Familien Norby

UPDATE (marts 22., 2016, kl 16:57. MDT)

Se online interview (på engelsk) med nissionspræsident Frederic J. Babin fra Frankrig Paris Missionen vedrørende de sårede missionærer ved Bruxelles lufthavns angreb:

UPDATE (marts 22., 2016, kl 12:00. MDT)

Kirken har fået at vide, at den fjerde missionær, søster Fanny Rachel Clain, også er blevet indlagt med mindre skader. Som tidligere rapporteret, var hun med de tre andre missionærer, der blev såret, men havde forladt dem og var passeret igennem lufthavnens sikkerhedstjek, da eksplosionen indtraf. Kirken vil give flere oplysninger, når vi er i stand til det.

(marts 22., 2016, kl. 8:00. MDT)

Tre mormonmissionærer, som tjener i Paris, Frankrig missionen, blev alvorligt såret i tirsdagens eksplosion i lufthavnen i Bruxelles, rapporterede Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i morges.
De tre havde ledsager en fjerde missionær, der var på vej på mission i Ohio, og som allerede havde passeret gennem lufthavnens sikkerhed.
Da detaljerede og nøjagtige oplysninger er vanskeligt at opnå på grund af den begrænsede kommunikation i Bruxelles, har missionspræsident Frederic J. Babin rapporteret, at tre af missionærerne var i nærheden af eksplosionen, da det skete og er blevet indlagt.

De sårede missionærer, hvis familier er blevet underrettet er:

Ældste Richard Norby (66) fra Lehi, Utah.

Ældste Joseph Empey (20) fra Santa Clara, Utah.

Ældste Mason Wells (19) fra Sandy, Utah.

Missionærerne kørte søster Fanny Rachel Clain (20) fra Montelimar, Frankrig, til lufthavnen. Søster krav har tjent i denne mission, mens hun afventede visum til USA.
Alle missionærerne i Frankrig Paris Missionen er blevet bedt om at forblive i deres lejligheder.

Det Første Præsidentskab i Kirken udsendte i morgers straks en erklæring som reaktion på bombningerne:

Med store dele af verden, vi vågnede i morges til den hjerteskærende nyheder om bombningerne i Belgien. Vores bønner er hos familierne til de afdøde og sårede, herunder fire af vore missionærer, der blev såret og indlagt. Vi har også bede for folk i Belgien og Frankrig, da de fortsat skal forholde sig tik den usikkerhed og ødelæggelser som de nylige terrorangreb forårsager.

Bemærkning til medierne: På grund af vanskeligheder med kommunikation i Bruxelles, er medierne blevet bedt om ikke at kontakte missionens kontor og optage telefonlinjerne. Oplysninger og opdateringer vil blive lagt ud på Mormon Newsroom (på dansk presse-mormon), når de er blevet tilgængelige.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.