Pressemeddelelse

Missioner vil blive oprettet for at imødekomme tilstrømning af nye missionærer

Tusinder af unge potentielle missionærer har reageret entusiastiskpræsident Thomas S. Monsons bekendtgørelse af oktober 2012, som sænkede alderskravet for missionærtjeneste. Som indikeret på bekendtgørelsens tidspunkt og gentaget senere, arbejder Kirken på at imødekomme det øgede antal af nye missionærer, som har lagt planer om at tjene.

Udover de hidtil nævnte bekendtgjorte ændringer i mængden af tid, der tilbringes på missionærskolerne, er der blevet oprettet en ny missionærskole i Mexico, og nogle af de 347 eksisterende missioner vil blive delt for at danne 58 yderligere missioner. Fra tid til anden åbner, lukker eller opdeler Kirken missioner over hele verden for at imødekomme et øget eller sænket antal af missionærer og efter andre behov. De nye missioner vil fungere i de samme områder, der allerede dækkes af eksisterende missioner. Ingen nye lande eller territorier vil blive åbnet for missionærarbejde. Men disse ændringer vil bringe det samlede antal af kirkemissioner op på 405.

»Den entusiastiske reaktion på ændringen i alderskravet for missionærer har givet tusinder af unge mennesker flere muligheder for at tjene, og de har reageret med utrolig tro,« sagde ældste Russell M. Nelon, formand for Kirkens udøvende missionærkomité.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges missionærprogram er et af dens mest genkendte karakteristika. Missionærer kan ses på gaerne i hundredevis af storbyer i hele verden og i tusinder af mindre samfund. Missionærindsatsen er baseret på mønstret i Det Nye Testamente, hvor missionærer tjente i par, underviste evangeliet og døbte de troende i Jesu Kristi navn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.