Emne

Menighed

Menighederne i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er geografisk organiseret og medlemmer deltager i kirkemøderne, der ligger nærmest deres hjem. Hvert medlem tilhører en menighed eller gren. Lægmandslederen for forsamlingen kaldes en biskop. Han er et medlem af menigheden, som er blevet bedt om at tjene frivilligt i denne stilling.

Hver menighed har klasser og aktiviteter for forskellige aldersgrupper, heriblandt børn, unge og voksne. Den væsentlige tid og indsats, som det kræver at bestyre en menighed samt at tilse medlemmernes behov, udføres af medlemmerne selv. Størstedelen af medlemmerne bliver af en lokal leder bedt om at bidrage i specifikke kaldelser. Pligterne kan omfatte lokalt administrativt arbejde, undervisning eller tjenesteorienterede stillinger. Disse ansvar ændres regelmæssigt alt efter behovene i forsamlingen.

Medlemmerne i en menighed tilbeder sammen om søndagen og afholder aktiviteter i løbet af ugen. En menighed er et fællesskab, hvor sidste dages hellige kan udvikle venskaber og støtte de øvrige kirkemedlemmer i deres bestræbelser på at tilbede og følge Jesus Kristus. Alle er velkomne til at deltage i søndagens kirkemøder.

Flere menigheder udgør en stav, der svarer til et katolsk bispedømme. Lederen for en stav kaldes stavspræsident. I områder, hvor der er et færre antal kirkemedlemmer, organiseres sidste dages hellige i distrikter og grene i stedet for stave og menigheder. Grenens lægmandsleder kaldes en grenspræsident.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.