Pressemeddelelse

Medlemmer af Kirken i Europa yder nødhjælp til flygtninge

Alle lande i Det Europæiske Område har deltaget i nødhjælpsindsatsen fra den dag, hvor krisen begyndte

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Det Europæiske Område deltager aktivt i nødhjælpsindsatsen i forbindelse med den flygtningekrise, der er forårsaget af den igangværende væbnede konflikt i Europa. Som nævnt i en tidligere officiel udtalelse blev Kirken fra den første dag straks involveret og yder hjælp direkte gennem sine medlemmer og gennem andre nødhjælpsorganisationer.

Ukraine crisis 01
Ukraine crisis 01
En lastbil læsses med nødhjælp fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Frankfurt i Tyskland. Materialerne leveres til flygtninge i Ungarn og Rumænien.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Medlemmer af Kirken undervises regelmæssigt i at blive selvhjulpne og være forberedt på krisesituationer. De bliver også undervist i at følge Jesu Kristi eksempel. Han har opfordret alle til at anstrenge sig for at hjælpe de fattige og nødlidende. Ældste Massimo De Feo, en af Kirkens ledere i Europa, bekræfter, at alle ved at hjælpe andre kan finde ekstra styrke og formål. »Når mennesker begynder at hjælpe deres næste, går de Herrens ærinde og vil lære Frelseren bedre at kende. Som mennesker fornys og styrkes vi ved at give til andre.«

En anden faktor, som har bidraget til den hurtige hjælp, er den kendsgerning, at nogle af Kirkens medlemmer i Europa selv har en baggrund som flygtninge. Det er en hjertesag for dem at hjælpe andre i en lignende situation. Fra første dag i konflikten begyndte Kirkens menigheder i hele Europa at oprette nødhjælpskomiteer og at yde den hjælp, som der er desperat brug for. Mandlige og kvindelige kirkeledere i Europa – henholdsvis områdehalvfjerdsere og organisationsvejledere i området – begyndte at koordinere den lokale indsats for at sikre, at den givne hjælp var tilpasset de reelle behov i området. Det europæiske områdepræsidentskab leder arbejdet med at koordinere på områdeniveau, og lokale ledere koordinerer og rådgiver i deres egne respektive lande. Det er vores opfattelse, at denne indsats med at koordinere nødhjælpen vil fortsætte længe.

Julia Wondra fra Østrig, hvis opgave som organisationsvejleder i området betyder, at hun virker i flere europæiske lande, bemærkede, at medlemmer af Kirken og andre er villige til at hjælpe. »Det er overvældende at se kærligheden og ønsket om at hjælpe. Menneskers hjerter åbnes for hinanden. Børn og familier i Storbritannien sender opløftende budskaber om håb via de sociale medier til familier, som oplever voldsomme tider. Søstre fra Hjælpeforeningen (organisationer for kvinder i Kirken) i Polen og Rumænien er konstant travlt beskæftigede med at bringe tæpper, bleer, medicin og andet til mennesker i nød. De er virkelig forenet om at hjælpe,« konkluderer hun.

Ved begyndelsen af den aktuelle krise så man i Berlin et lille eksempel på den umiddelbare hjælp, som Kirken ydede med tilgængelige midler. Kirkens fuldtidsmissionærer, som tjente i området, fik til opgave at stå på togstationer over hele byen, hvor de med store skilte viste, hvilke sprog, de talte. Her begyndte de at hjælpe personer fra konfliktområdet med bl.a. en kort orientering, finde den transport de behøvede og give besked om, hvilken hjælp de kunne få.

Ukraine crisis 02
Ukraine crisis 02
Missionærer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige yder hjælp og orientering til flygtninge, som ankommer til Berlin i Tyskland.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Nogle få dage senere kørte to lastbiler med nødhjælp forberedt af Kirken fra Frankfurt am Main i Tyskland i retning af Ungarn og Rumænien. Forsendelsen bestod bl.a. af tusind soveposer, fem hundrede feltsenge og ti telte, som skulle fordeles blandt flygtninge, der kom til disse lande. Forsendelsen blev koordineret af Latter-day Saint Charities. Materialerne vil blive fordelt gennem flere NGO’er, som allerede er etableret på stedet, nemlig Malteserordenen og Røde Kors i Ungarn og jesuitternes flygtningehjælp i Rumænien.

Ukraine crisis 03
Ukraine crisis 03
Missionærer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige yder hjælp og orientering til flygtninge, som med tog ankommer til Berlin i Tyskland.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker, som leder velfærds- og selvhjulpenhedsindsatsen i Europa, forklarer, at »Latter-day Saint Charities for tiden er aktivt involveret i humanitærhjælp sammen med partnere og større hjælpeorganisationer i Ukraine, Moldova, Slovakiet, Rumænien og Ungarn for at bidrage til deres indsats for at bringe hurtig nødhjælp til dem, der lider.« Han forsikrer, at Kirken er meget forpligtet til at hjælpe de nødlidende, og at Latter-day Saint Charities er aktivt involveret i denne indsats. »Medlemmer over hele verden opfordres til selvstændigt at involvere sig i de aktiviteter, som kirker og lokale organisationer driver, hvor de føler kan bidrage til denne indsats,« konkluderer han.

Over hele Tyskland har medlemmer af Kirken i flere stave (hver bestående af 8-10 menigheder) bidraget med op til 1.200 senge, der står parat til dem, der er blevet fordrevet på grund af konflikten, uanset om de er medlemmer af Kirken eller ej. Disse gratis senge står i kirkemedlemmers hjem og er tilgængelige for kortere eller længere ophold.

Ukraine crisis 04
Ukraine crisis 04
Hjælp til flygtninge forberedes til at blive læsset på en lastbil på vej til Ungarn og Rumænien. Latter-day Saint Charities, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges humanitære organisation, indkøber og opbevarer nogle af materialerne og koordinerer leveringen med andre humanitære organisationer, der lokalt yder hjælp.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I Polen har ca. 200 medlemmer i fem af Kirkens grene (mindre menigheder) rakt ud til hinanden og til ikke-medlemmer og naboer, og sammen kan de tilbyde 140 sengepladser til mennesker i nød. Alene i Kraków er der 86 sengepladser. En af disse sengepladser benyttes af en kvinde, som ikke er medlem af Kirken, og som er gravid i ottende måned. Hendes mand er medlem af Kirken, men befinder sig stadig i sit hjemland.

Det forventes, at Polen bliver det land i Europa, der vil se den største tilstrømning af flygtninge. David Chandler, som er præsident for Kirkens mission i Polen, har sagt: »Det polske folk forstår måske mere end nogen anden nation på jorden den tragedie, som finder sted. Deres uovervindelige ånd og urokkelige vilje til at hjælpe hinanden i tider med konflikter og prøvelser har forberedt dem til at hjælpe deres ukrainske brødre og søstre, som søger tilflugt i Polen. Med en medfølelses uden sidestykker har de besvaret opfordringen om at yde følelsesmæssig, fysisk og åndelig lindring til dem, der søger tilflugt i landet. Deres fælles indsats har skabt en dyb følelse af sammenhold, som er både håndgribelig og inspirerende, idet de følger Frelserens eksempel, som ›færdedes overalt og gjorde vel … for Gud var med ham‹ (ApG 10:38).«

Mange af Kirkens menigheder i Østrig, Tyskland og Schweiz gør sig klar til direkte støtte til Kirkens menigheder i Polen, som ligger nærmest østgrænsen, så de kan være bedst muligt forberedt til det forventede store antal flygtninge, der ankommer til disse områder.

Peter Huber, fra Pratteln Menighed i Bern Stav i Schweiz, er medlem af nødhjælpsrådet, der er organiseret i Det Europæiske Område. Rådet, som består af forskellige lokale komiteer, er med til at koordinere Kirkens nødhjælp i området. Kirkemedlemmer i flere lande deltager frivilligt i disse komiteer. Huber er en af disse frivillige. Han reflekterer over den hjælp, som medlemmer af Kirken i hver menighed og på hvert sted kan bidrage med. »Kirken behøver ikke og kan ikke løse alle de problemer, vi står over for. Men der er stadig mange huller, hvor lokale medlemmer kan give hurtig hjælp. Det er derfor afgørende at være involveret og koordinere indsatsen med lokale velgørende foreninger, hjælpe naboer med at indsamle materialer og andet, der kan sendes senere, og derpå må vi finde frem til andre muligheder, hvor vi kan yde hjælp.«

Ukraine crisis 05
Ukraine crisis 05
Medlemmer af og ledere for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fra flere lande i Det Europæiske Område mødes virtuelt til et dagligt møde i Nødhjælpskomiteen.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I Prag, Tjekkiets hovedstad, har både undervisere og studerende på Cumora-akademiet, en ikke-kommerciel stiftelse, der er udpeget som et center for Kirken til at række ud til lokalsamfundet, har også besluttet at huse flere flygtninge og give dem et midlertidigt sted at bo. Hidtil er omkring femten pladser blevet benyttet, og det forventes, at tyve flere vil blive benyttet i løbet af de næste fire dage. Akademiet sørger også økonomisk for mange andre flygtninge, der ankommer til landet med hjælp fra dets sponsorer. Eftersom de fleste af lærerne er professionelle på deres felt, tilbyder de deres tid og viden til at forbinde flygtninge med andre internationale organisationer, der kan bidrage med en langsigtet løsning på deres behov. De tilbyder også psykologhjælp, organiserer frivillige, som bor i USA og planlægger at komme til Europa for at hjælpe til i denne flygtningekrise.

På grund af Kirkens missionsprogram rækker mange tidligere missionærer, som har tjent i de østeuropæiske lande, ud til deres tidligere missionærkammerater, og sammen finder de måder, hvorpå de kan placere flygtninge i Tyskland og i andre lande i Europa. Eftersom de taler de sprog, der tales i de hårdest ramte lande, er det en meget nyttig evne til at finde frem til de mest presserende behov og største nødsituationer.

I Ukraine støtter medlemmerne af præsidentskabet i Kiev Stav medlemmer, som bor i staven. Kommunikationen mellem ledere og medlemmer er godt organiseret. Stavspræsidentskabet kører rundt hele dage og leverer stærkt tiltrængte forsyninger til enkeltpersoner og familier. Som ved mange andre initiativer er det samarbejdet mellem Kirkens medlemmer på tværs af grænserne i Europa, der gør en forskel. I det konkrete tilfælde kommer støtte til Kiev Stav direkte fra Wien Stav i Østrig. Indsamlingen af varer og forsyninger koordineres af medlemmer af den stav, og disse varer sendes til Kirkens ledere i Kiev for at blive fordelt blandt medlemmerne der.

Efterhånden som situation ændres time for time, opfordres medlemmer af Kirken i Europa til at bidrage til og arbejde for organisationer i deres egne lande og så vidt muligt at undgå at rejse direkte til områder i nærheden af konflikten. Medlemmer af Kirken i Europa opfordres også til at bede og faste hele dagen søndag den 6. marts 2022. Andre medlemmer rundt om i verden, som ønsker at hjælpe opfordres til at gøre det gennem deres respektive menigheder eller bidrage til Kirkens humanitære hjælpefond, som vil blive brugt til at hjælpe i denne og i andre kriser.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.