Emne

Lærer

I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har ordet lærer to betydninger:

  1. Et ansvarsfuldt embede i Det Aronske Præstedømme, der generelt tildeles unge mænd i alderen 14 til 15 år. Lærere forbereder det brød og vand, der gives under nadveren (ligesom altergang) til søndagens gudstjeneste. Disse unge mænd tjener også som hjemmelærere og besøger medlemmer fra deres lokale menighed. I lokale menigheder organiseres lærere i kvorummer. Disse små grupper giver unge mænd mulighed for at tilegne lederskabsfærdigheder, når de tjener sammen, afholder aktiviteter og hjælper hinanden med at efterleve Jesu Kristi evangelium.
  2. En person, der underviser en kirkeklasse. Dette kan omfatte klasser for børn, de unge eller voksne. Disse klasser er oftest en del af søndagens kirkemøder og undervisningen har det formål at styrke personlig tro og øge kundskaben om skrifterne og Kirkens lærdomme.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.