Emne

Kvinder i Kirken

Kvinder spiller en afgørende rolle i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges virke. Selv om kvinder ikke bliver ordineret til præstedømmet i Kirken og derfor ikke forretter i ceremonier som velsignelse af nadversymbolerne eller ved dåb, så virker de i lederkaldelser og som missionærer og undervisere. De taler fra talerstolen og beder bønner ved gudstjenester.

Moderskab og opdragelse af børn bliver respekteret højt i Kirken, og mange mormonkvinder, der gør dette til deres førsteprioritet, opnår senere i livet anerkendelse inden for erhvervslivet, undervisningssektoren, medicin og på andre områder.

Hjælpeforeningen

Hovedorganisationen for kvinder i Kirken er Hjælpeforeningen, som blev grundlagt i 1842. I dag rummer den flere end 5½ million kvinder over 18 år i over 170 lande.

Hver søndag afholder Hjælpeforeningen et møde på en time for kvinder som en del af de normale søndagsmøder. Mødet giver kvinder religiøse instruktioner og hjælper dem til at undervise deres familie i Jesu Kristi evangelium i deres eget hjem.

Medlemmer af Hjælpeforeningen hjælper også nødlidende ved at bidrage med måltider, tøj og andre nødvendigheder. Desuden deltager kvinder i et program, der hjælper andre med at lære at læse og skrive.

Hjælpeforeningen har et ret enestående program, der hedder »besøgsundervisning«, som giver Kirkens kvinder et hjælpende netværk. Hver kvinde får tildelt to andre kvinder, der besøger hendes hjem hver måned med et religiøst budskab og om nødvendigt et tilbud om hjælp.

Kvinder har desuden mulighed for at mødes på andre tidspunkter end søndagsmøderne og deltage i aktiviteter som bogklubber, kurser om at være forældre og hjemkundskab, tjenesteprojekter og andre sociale aktiviteter.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.