Emne

Konference

Et møde, der afholdes regelmæssigt for at varetage Kirkens anliggender, bekræfte benævnelser af funktionærer og vejlede og opmuntre Kirkens medlemmer. Konferencer kan afholdes på menigheds, stavs, regionalt eller globalt (general) niveau. Kirken afholder to generalkonferencer om året, i henholdsvis april og oktober måned. Disse er til gavn for alle Kirkens medlemmer og ledes af Kirkens Første Præsidentskab.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.