Pressemeddelelse

Kvindelig leder fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige taler ved konference i Europa-Parlamentet

Hovedpræsidenten for kvindernes organisation i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige talte ved Europa-Parlamentet i Bruxelles torsdag den 9. november 2017. Søster Jean B. Bingham talte til lærde og fremtrædende personer ved konferencen »Kvinder i tro: Religionsfrihed eller et perspektiv om tro«. Anna Záborská, et medlem af Europa-Parlamentet, var sammen med Kirkens EU-kontor vært for begivenheden.

 

»I stedet for at regimer tvinger kvinder til, hvad de skal gøre, hvordan de skal gøre det, og hvornår de skal gøre det, må vi sikre, at deres menneskerettigheder – herunder retten til en religiøs overbevisning efter eget valg – bliver respekteret,« sagde søster Bingham, overhovedet for Kirkens hjælpeforening. Hun var sammen med søster Sharon Eubank, førsterådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab og leder for LDS Charities, Kirkens humanitære arm.

I mange lande rundt om i verden bliver mennesker forfulgt for deres religiøse overbevisning. Hvor dette sker, er kvinder og piger ofte målet for vilkårlig vold eller former for straf. I sin tale drøftede søster Bingham værdien af kvinders rolle i samfundet, kvinders bidrag til det fælles bedste og opfordrede tilhørerne til at finde veje til at opbygge kvinder omkring dem.

Hun sagde: »Styrkelse af kvinder bør være en høj prioritet for alle, for de er en magtfuld kraft til at skabe et samfund, hvor fred, religionsfrihed og menneskerettigheder virkelig kan trives.«

En anden hovedtaler var dr. Ján Figel’, særlig repræsentant for fremme af religionsfrihed uden for EU. De indledende talere blev efterfulgt af et panel af internationale eksperter: Dr. Nazila Ghanea, Oxford University; Gillian Kitley, FN’s kontor for forebyggelse af folkedrab og ansvaret for at beskytte; Sandra Jolley, viceforkvinde, USA’s kommission for international religionsfrihed og repræsentant for EEAS.

Denne begivenhed indledte en række rundbordssamtaler, der skal afholdes i december, januar og februar. Kirkens EU-kontor er vært for disse mindre begivenheder og vil arbejde videre på de problemstillinger, der er opstået efter konferencen.

Om begivenheden sagde Záborská: »Det er en ære for mig at være vært for sådan en konference med sådan et emne. Det er også et slags udtryk af min religion.«

Efter begivenheden Kvinder i tro deltog søster Bingham og søster Eubank i en frokost sammen med de andre gæster. Sidst på ugen taler søster Bingham ved en forsamling af sidste dages hellige kvinder fra Stave i Bruxelles og Antwerpen.

Vedrørende Kirkens deltagelse i denne begivenhed sagde søster Eubank, »Da vi alle er børn under den samme Gud, er vi knyttet sammen til hinanden, vi er brødre og søstre, og dermed er dine fremskridt, selv hvis du tilhører en anden tro, fuldstændig afgørende for mine fremskridt, da vi alle er forbundet på den måde.«

Hjælpeforeningen er for kvinder over 18 år, og det er dens formål at støtte kvinderne i Kirkens timelige og åndelige behov, såvel som andre, der er i nød. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges Hjælpeforening er en af verdens største kvindeorganisationer.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.