Emne

Kirkens universiteter og andre højere læreanstalter

Brigham Young University, Brigham Young University-Hawaii, Brigham Young University-Idaho og LDS Business College eksisterer for at kunne give en udmærket sekulær uddannelse, der underbygges af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges idealer og principper.

Alle studerende, der går på disse uddannelsesinstitutioner, heriblandt dem af en anden trosretning, underskriver et æreskodeks, hvori man indgår en aftale om at overholde den højeste standard for ære, integritet, moral og hensyntagen til andre i sin opførsel. Disse standarder indebærer rent sprog, regelmæssig deltagelse i Kirkens møder, afholdelse fra seksuelle forhold uden for ægteskabet og afholdelse fra alkohol eller at ryge.


Brigham Young University

Hjemmeside: www.byu.edu
Sted: Provo i Utah
Grundlagt: 1875
Antal af tilmeldte studerende i 2005: cirka 27.000
Nuværende rektor: Cecil O. Samuelson


Brigham Young University-Hawaii

Pr. indbygger nationens mest internationalt forskelligartede universitet med flere end 74 lande repræsenteret.
Hjemmeside: www.byuh.edu
Sted: Laie i Hawaii
Grundlagt: 1955
Antal af tilmeldte studerende i 2005: cirka 2.400
Nuværende rektor: Eric B. Shumway


Brigham Young University-Idaho

BYU-Idaho, tidligere Ricks College, blev et fireårigt universitet i 2000.
Hjemmeside: www.byui.edu
Sted: Rexburg i Idaho
Grundlagt: 1888
Antal af tilmeldte studerende i 2005: cirka 12.000
Nuværende rektor: Kim B. Clark, tidligere dekan på Harvard Business School


LDS Business College

Tilbyder et- eller toårige erhvervsmæssige kurser
Hjemmeside: www.ldsbc.edu
Sted: Salt Lake City i Utah
Grundlagt: 1886
Antal af tilmeldte studerende i 2005: 1.300
Nuværende rektor: Stephen K. Woodhouse

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.