Pressemeddelelse

Kirkens nye symbol understreger Frelserens centrale rolle

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har et nyt symbol til at identificere trosretningen. Kirkens profet og præsident Russell M. Nelson bekendtgjorde det og forklarede dets betydning ved mødet lørdag aften ved aprilkonferencen 2020.

Præsident Nelson sagde, at dette nye symbol er en fortsættelse af indsatsen, som han følte sig inspireret til at igangsætte i august 2018 for at fokusere på Kirkens guddommeligt åbenbarede navn. Siden dengang, sagde han, anvender Kirkens ledere, afdelinger, tilknyttede organisationer, hovedhjemmeside, medlemmer og mange andre nu Kirkens rette navn.

»Vi har udført disse ekstraordinære skridt, for når vi fjerner Herrens navn fra navnet på hans kirke, fjerner vi utilsigtet ham som det centrale fokus for vores tilbedelse og vores tilværelse,« sagde præsident Nelson, som kraftigt har fremhævet Kirkens rette navn i sit virke siden i hvert fald 1990. »Når vi påtager os Frelserens navn ved dåben, forpligter vi os til at vidne med vores ord, tanker og handlinger, at Jesus er Kristus.«

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Dette nye emblem fremhæver Jesu Kristi navn og hans centrale rolle i alt, hvad Kirken gør. Kirkens navn står inde i et firkantet felt, der repræsenterer en hjørnesten. Tanken har bibelske rødder. Apostlen Paulus anvendte en byggemetafor i et brev til de hellige i Efesos i det første århundrede, hvor han skrev, at Kirken er bygget på apostlenes og profeternes grundvold – med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. Midten af symbolet er en gengivelse af Thorvaldsens Kristus-status i marmor. Jesus står under en bue som en påmindelse om hans fremkomst fra graven, tre dage efter sin død.

»[Symbolet] portrætterer den opstandne, levende Herre, som rækker ud for at omfavne alle, som vil komme til ham,« sagde præsident Nelson. »Symbolet bør føles velkendt for mange, da vi længe har identificeret det gengivne evangelium med den levende og opstandne Kristus.«

Det nye symbol vil blive anvendt på Kirkens materialer, som Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum foreskriver. Detaljerede retningslinjer for anvendelse vil blive udarbejdet, herunder mulige anvendelser rundt om i verden.

 »Symbolet vil nu blive brugt som et visuelt kendetegn for Kirkens officielle bøger, nyheder og arrangementer,« fortsatte profeten. »Det vil minde alle om, at dette er Frelserens kirke, og at alt, hvad vi gør som medlemmer af hans kirke, centrerer sig om Jesus Kristus og hans evangelium.«

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er en global familie med flere end 16 millioner medlemmer verden over. Det nye symbol bliver dannet på 110 sprog – en kompleks proces, som vil tage flere måneder at gennemføre. Som Det Første Præsidentskab tilrådede i 2019, da Kirken kom med justeringer for bedre at reflektere den rette anvendelse af trosretningens fulde navn, bør Kirkens medlemmer verden over være tålmodige og høflige, når disse symbol-tilpasninger kommer på deres sprog.

 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.