Nyhed

Kirken tilpasser missionerne, opretter råd for missionslederskaber

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ændrer den måde, dens 405 missioner bliver organiseret, for bedre at kunne udnytte evnerne hos de missionærer, der enten bliver trænet eller er ledere. Ændringen sker til dels på baggrund af, at tusinder af unge missionærer er strømmet til som respons på sænkningen af alderskravene til missionærtjeneste, som blev bekendtgjort af Kirkens præsident Thomas S. Monson sidste oktober.

Hver af Kirkens missioner vil organisere et råd for missionens ledere, både ældster (mænd) og søstre (kvinder). Det nye råd vil bestå af missionspræsidenten og hans hustru, missionspræsidentens assistenter, zonelederne og ledere i træning af søstre - en nyoprettet rolle.

»Vi er meget begrejstrede over de nye råd for missionslederskaber og den nye rolle for søstermissionærer,« sagde ældste David F. Evans, udøvende direktør for Missionærafdelingen. »Det vil blive en velsignelse for både missionerne og missionærerne over hele verden, og vil føre til bedre anvendelse af alle missionærers utrolige tro, talenter og evner.«

Rollen som leder over søstrenes træning er blevet skabt, fordi flere kvindelige missionærer tjener i missioner over hele verden. Ledere over søstrenes træning vil blive ansvarlige for træning af og velfærden hos de kvindelige missionærer, de bliver ansvarlige for. De bliver medlemmer af og skal deltage i det nye råd for missionens lederskab. Missionspræsidentens assistenter og zoneledene vil også deltage i rådene, og de roller vil fortsætte uændret. Missionerne vil også fortsat være opdelt i zoner og distrikter, hvor distriktsledere er ansvarlige for dåbsinterview – men rådet for missionslederskabet vil erstatte rådet for zoneledere.

Ledere over søstrenes træning vil fortsat udføre opsøgende arbejde, og vil også bruge tid hver uge på at træne og evaluere behovene hos kvindelige missionærer. De rapporterer direkte til missionspræsidenten om disse. Missionspræsidenternes hustruer bedes yderligere om at have en større rolle i træning og omsorg for søstermissionærer, tilpasset deres og deres familiers omstændigheder.

Råd benyttes til at lede Kirken på alle niveauer. I rådene møder de deltagende medlemmer op for at diskutere behov for individer, familier og i organisationen, og samarbejder for at fastsætte, hvordan man kan opfylde disse behov på den mest effektive måde. De deltagene i rådene opfordres til at delagtiggøre sig fuldt og helt, så man bedre kan forene tjenesteindsatsen hos både mandlige og kvindelige medlemmer af rådet.

Ændringerne blev bekendtgjort til Kirkens overordnede ledere (generalautoriteter og områdehalvfjerdsere) fredag morgen, og vil snart blive udsendt til ledere i missionere og andre ledere. Ændringerne vil blive ført ud i livet i hver mission, så snart det er praktisk.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.