Pressemeddelelse

Kirken fejrer 10 års samarbejde med UNICEF

UNICEFs ledere i USA blev vist rundt i Kirkens humanitære faciliteter i Salt Lake City

Ledere fra UNICEF USA blev vist rundt i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges humanitære faciliteter i Salt Lake City i Utah torsdag den 12. januar 2023. UNICEF og Kirken fejrer et årti med samarbejde for at hjælpe nødlidende børn verden over.

Delegationen blev mødt af ledende kirkeledere og Kirkens afdeling for velfærds- og selvhjulpenhedstjeneste ved Kirkens hovedsæde. De deltog i en middag på Temple Square onsdag aften med ældste Gary E. Stevenson fra De Tolv Apostles Kvorum, den præsiderende biskop Gérald Caussé og Hjælpeforeningens hovedpræsident Camille N. Johnson samt Blaine R. Maxfield, der er direktør for Velfærds- og selvhjulpenhedstjeneste.

»Vi er taknemlige for det langvarige samarbejde med UNICEF USA. Deres arbejde for at tage sig af sårbare børn og deres familier rundt om i verden matcher fint med Kirkens globale fokus på ernæring i den spæde barndom. Vi stræber efter at følge Kristi formaning om at elske og tjene vores næste,« sagde biskop Caussé.

»Vi er begejstrede for denne mulighed for at arbejde med UNICEF USA og bidrage til at give børn bedre ernæring og sundhed,« udtalte præsident Johnson.

»Jeg er helt bogstaveligt blæst bagover af alt det, vi har set,« sagde Michael Nyenhuis, direktør og CEO for UNICEF USA, ved sit første besøg nogensinde i Salt Lake City. Nyenhuis arbejder i New York City. »I er ikke blot blåøjede idealister. I er faktisk kaldede til dette, og jeg tror, at en kaldelse, som troende mennesker har i dette værk, forpligter dem mere,« sagde Nyenhuis.

Sharon Eubank, direktør for den globale kirkes humanitærtjeneste, ledte rundvisningen på Humanitarian Center og Welfare Square for lederne fra UNICEF USA.

»Jeg håber, at I vil se tre ting,« fortalte søster Eubank gruppen. »Jeg håber, at I vil se tegn på mennesker, der anvender deres tro på Jesus Kristus i en form for praktisk handling. Jeg håber, at I vil se ærbødighed for den menneskelige sjæls værdighed, hos alle folk, uanset hvilken tro, traditioner eller politiske overbevisning, de har. Og jeg håber, at I vil se, at de moralske værdier, hvor man tjener frivilligt uden betaling bortset fra en indre belønning, er godt for det sociale sammenhold og godt for den menneskelige sjæl.«

Lederne fra UNICEF USA mødtes også med Kirkens Præsiderende Biskopråd på Temple Square.

»Jeg tror, at der er flere områder, hvor vi kan samarbejde virkelig effektivt med Kirken, og en af dem er på vaccinationsområdet,« forklarede Nyenhuis. »Og så er der området med ernæring. Vi ser en massiv ernæringskrise for børn rundt om i verden i dag.«

Overblik over samarbejde

I 2013 støttede Jesu Kristi Kirke UNICEF Jordan med vaccinationer. I 2014 tilsluttede Kirken sig en koalition af partnere for at støtte udryddelse af stivkrampe hos mødre og nyfødte.

Kirkens støtte er nået ud til 10 millioner kvinder med en vaccine, der sikrer dem mod stivkrampe hos nye mødre, hvilket har reduceret antallet af lande fra 50 til 12, hvor risikoen har været høj.

Det første katastrofepartnerskab fandt sted i 2015 i forbindelse med en indsats for at hjælpe flygtninge i Europa. Over 115.000 børn er blevet hjulpet gennem et partnerskab Learning for Life (Lære for livet), som begyndte i 2018 i Den Demokratiske Republik Congo, Kenya, Sudan og Uganda. I 2021 tilsluttede Kirken sig en global indsats for at fordele COVID-19-vaccinationer.

»Vi har leveret 1,8 milliarder doser vaccine over hele verden siden 2021 og har ikke afsluttet COVID-krisen, men fået den derhen, hvor den er meget mere kontrolleret,« bemærkede Nyenhuis.

Desuden har Kirken sidste år deltaget i et globalt program med UNICEF No Time to Waste (Ingen tid at spilde), hvor man vil forhindre og behandle fejlernæring i barndommen.

»Denne globale indsats matcher især missionen for Kirkens Hjælpeforening om at fjerne lidelser, herunder børn som oplever fejlernæring,« sagde præsident Johnson. »Vi udtrykker vores kærlighed til børn over hele verden og er fast besluttet på at arbejde for at bidrage til at afslutte livstruende fejlernæring og skabe sundere og lykkeligere tilværelser for små børn.«

»Der er ingen bedre end UNICEF til at rejse til de hårdest ramte steder og blive der i lang tid for at sikre, at de mest sårbare børn får adgang til det, de behøver,« tilføjede søster Eubank. »På steder, hvor Kirken måske ikke har menigheder, måske ikke har kontorer eller lastbiler, der er UNICEF, og jeres forpligtelse er at blive der. Og jeg tror, at vi har set virkningen af det.«

»Jeg så, at Kirken i dag virkelig lever op til deres mission om, som Jesus gav om at være hans hænder og fødder i deres egne samfund og derefter rundt om i verden,« konkluderede Nyenhuis.

»En nøgleprioritering for Kirken er at yde hjælp til den voksende sult og fejlernæring over hele kloden,« sagde Maxfield. »Vores bidrag og samarbejde med UNICEF USA hjælper de mest sårbare børn og mødre verden over.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.